News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
March  2023
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is March 22, 2023
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท ทั่วไป

เปิดแผนเร่งรัดการใช้งบฯปี"50 มาตรการขับเคลื่อน "เศรษฐกิจไทย"
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 ก็ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ สนช. และในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก็ได้เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เดินหน้าโดยเร็ว หลังจากล่าช้ามานาน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
หนังสือพิมพ์มติชน:  8 ก.พ. 50 
 
กบข.จับมือ ธอส.เปิดโครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 4
กบข.และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการสมาชิก ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ช่วยส่งเสริมกำลังซื้อของข้าราชการ ให้สามารถจัดซื้อหรือจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น และช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินต่างๆ
หนังสือพิมพ์มติชน:  8 ก.พ. 50 
 
คู่มือการเลี้ยงลูกให้ได้ดี
พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนต่างอยากจะเห็นบุตรหลานของตนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การที่เด็กและเยาวชนจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น สิ่งสำคัญขึ้นอยู่ที่การได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม การฝึกฝน การเป็นแบบอย่างที่ดี ตั้งแต่เล็กจากพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กเกิดความศรัทธาและดำเนินการตามในสิ่งอันเหมาะอันควร รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก ได้ใช้ศักยภาพและความสามารถของเด็กได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติผมอยากนำเสนอรายละเอียดที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลาย

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  6 ก.พ. 50 
 
ประธาน ส.ส.ร." เครื่องร้อน หลังโปรดเกล้าฯ หารือคุณสมบัติ กมธ.ยกร่าง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายนรนิติ เศรษฐบุตร เป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ นายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 1 และนายเดโช สวนานนท์ เป็นรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2550 เป็นต้นไป
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  12 ม.ค. 50 
 
สารวันเด็กนายกฯ-หลีกเลี่ยงอบายมุข
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี มอบสารในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2550 วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. ตอนหนึ่งว่า ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังเด็กๆ ทุกคน วันนี้เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องได้รับโอกาส และการส่งเสริมจากสังคม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณธรรมประจำใจ การเป็นคนดี มีสัมมาอาชีวะ มีความรับผิดชอบรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกันในหมู่คณะอย่างกลมเกลียว และสมานฉันท์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  11 ม.ค. 50 
 
ดันสางปัญหาวัยรุ่นขึ้นชั้นวาระแห่งชาติ
จากการเสวนาเรื่อง “การแก้ไขปัญหาวัยรุ่น : จากโรงเรียนสู่วาระแห่งชาติ” ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวานนี้ (10 ม.ค.) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันซับซ้อนกว่าวัยรุ่นในสมัยก่อน เพราะไม่มีผู้ใหญ่ที่ดีเป็นแบบอย่างทั้งในครอบครัวและในสังคม ขณะเดียวกันเทคโนโลยีการสื่อสารก็รวดเร็วทำให้ปัญหาสังคมยิ่งซับซ้อน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  11 ม.ค. 50 
 
กบข.กับทิศทางการบริหารจัดการองค์กรในปี 2550
2550 การบริหารจัดการองค์กรของ กบข.ยังคงเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และรวดเร็ว โดยระบบเทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นส่วนประกอบหลักของระบบข้อมูลสำหรับผู้บริหาร
หนังสือพิมพ์มติชน:  11 ม.ค. 50 
 
พัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย
จากการทำวิจัยของ ดร.เชาวนะ ไตรมาศ นักกฎหมายจากศาลรัฐธรรมนูญ สรุปได้ดังนี้

ประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยนั้นเริ่มตั้งแต่การปกครองของไทยไล่เรียงมา ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์

ช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งปกครองโดยบุคคลคนเดียว คือ พระมหากษัตริย์

หนังสือพิมพ์มติชน:  11 ม.ค. 50 
 
สถานการณ์เด็กไทย
เด็กวัยมัธยมถึงอุดมศึกษาดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ทั้งที่เป็นครั้งคราวถึงประจำ ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 39 และ 18 เหลือ 36 และ 17 ตามลำดับ ปัญหานี้ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง ตั้งแต่การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ พัฒนาการทางสมอง
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  10 ม.ค. 50 
 
ข้อควรคำนึง ในการร่างรัฐธรรมนูญ
การทำงานของสภาร่างฯจึงต้องคำนึงถึงการร่างรัฐธรรมนูญให้ดี ซึ่งหมายถึง จุดอ่อน ข้อบกพร่องจากรัฐธรรมนูญ 2540 ที่ไม่สอดคล้องกับสังคมไทยที่นักการเมืองกับนักธุรกิจประสานกันเป็นคนคนเดียวกัน เมื่อเข้ามามีอำนาจก็มักจะใช้อำนาจไปในทางมิชอบ ไร้คุณธรรมเพื่อเล่นพรรคเล่นพวกและแสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริตสร้างความร่ำรวยให้กับตนเอง ครอบครัวและพวกพ้องบริวาร
หนังสือพิมพ์มติชน:  5 ม.ค. 50 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518]  519  [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [ Next -> ]

News Clips Online