News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
May  2024
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is May 21, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท ทั่วไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงเปิดงาน วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.สระแก้ว
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  28 ม.ค. 51 
 
พระเทพฯเสด็จฯ"โพธิวิชชาลัย
นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 มกราคม มศว กำหนดให้เป็นวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 21 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ.สระแก้ว สำหรับปีนี้ ได้นำแนวคิดปรัชญาพอเพียงมาทำให้เป็นรูปธรรม ถือเป็นมิติใหม่ของการศึกษา ที่ประสานแนวคิดปรัชญาพอเพียง ประสานลงสู่ทุกภาคส่วน แปรเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ภาคปฏิบัติ แบบพึ่งพาตัวเองได้บนฐานภูมิปัญญาตัวเอง
หนังสือพิมพ์มติชน:  28 ม.ค. 51 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทรงเป็นประธานเปิดงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 21" ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์:  28 ม.ค. 51 
 
ชีวิตตัวอย่างสร้างอนาคตชาติ 'ปราชญ์ชุมชน' ครูสอนให้สุขด้วย 'พอเพียง'
จากแนวคิดจัดตั้ง “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” ขึ้นที่ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อสร้างคนให้เข้าถึงหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแก่คนไทย เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาแนวใหม่ที่ต้องการให้บัณฑิตรู้จักความพอเพียง และรวมถึงร่วมกันดูแลโลก-ดูแลสิ่งแวดล้อมนั้น คนในชุมชนก็มีส่วนร่วมอย่างสำคัญ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  27 ม.ค. 51 
 
ทปอ.คิดปลดแอกขอแยกกระทรวงอีกครั้ง
รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า จากการที่ ทปอ.เคยมีมติที่จะขอให้แยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มาตั้งเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัย ที่มีบทบาทในการกำกับดูแลงานอุดมศึกษาและงานวิจัยของประเทศ โดยได้เสนอเรื่องนี้ต่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) พร้อมทั้งให้เหตุผลว่า การรวม สกอ.อยู่กับ ศธ.นั้นมีข้อเสียมากกว่าข้อดี ทำให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยไม่คล่องตัว
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  25 ม.ค. 51 
 
เว็บไซต์ศิษย์เก่า มศว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเว็บไซต์ http://alumni.swu.ac.th
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  24 ม.ค. 51 
 
สกอ.เปิดเว็บไซต์ช่วยการตัดสินใจ
ดร.สรรค์ วรอินทร์ ที่ปรึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กล่าวในการประชุมโครงการพัฒนาระบบการวางแผน เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ว่า ขณะนี้ สกอ.ได้พัฒนาระบบการวางแผน เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยนำข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน มาไว้ในเว็บไซต์ http://www.gotouni.mua.go.th ซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละสถาบัน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  23 ม.ค. 51 
 
โพธิวิชชาลัย วิทยาลัยเศรษฐกิจพอเพียง สร้างบัณฑิตคืนถิ่น
บุคคลล้วนจาริกในโมหภูมิ ขาดทั้งความรู้วิชาการ ทั้งความรู้ทั่วไป ไม่รู้แม้แต่ประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น จึงถึงกาลอันควรในการตั้งสถาบันชื่อว่า ปูทะเลย์วิชชาลัย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิต..." พระราชดำรัสของ พระมหาชนก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อันเป็นที่มาของการก่อตั้งสถาบันที่มีชื่อว่า "โพธิวิชชาลัย"
หนังสือพิมพ์มติชน:  22 ม.ค. 51 
 
นานาทรรศนะ สเปค"รัฐมนตรีว่าการศธ." ในใจ...แกนนำองค์กรครู
เมื่อวันที่ 21 มกราคม แกนนำองค์กรครูต่างๆ ประกอบด้วย สมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สหภาพครูแห่งประเทศไทย สหภาพครูแห่งชาติ และสมาคมนักพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงเกี่ยวกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คนใหม่ที่ต้องการ รวมถึงงานการศึกษาสำคัญๆ ที่ต้องการให้สานต่อ
หนังสือพิมพ์มติชน:  22 ม.ค. 51 
 
พระเทพฯเสด็จโพธิวิชาลัย
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 มกราคม 2551 ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 21 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัด สระแก้ว งานวันสมเด็จพระเทพฯเกิดขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ ทุกปี มศว จะจัดงานวันสมเด็จพระเทพฯ ขึ้นเพื่อให้พระองค์ท่านได้เสด็จมาเยือนสถาบันที่ทรงสำเร็จการศึกษา ได้มาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์:  22 ม.ค. 51 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488]  489  [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [ Next -> ]

News Clips Online