News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
March  2023
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is March 24, 2023
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท ทั่วไป

‘นักวิชาการมธ.’ชำแหละรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉีกหลักนิติรัฐ
นักวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”ชำแหละรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2549 ขัดหลักนิติรัฐ เพราะให้อำนาจคมช.มากเกินไป และไม่มีกติกาที่ชัดเจน ระบุการปฏิรูปการเมือง ต้องมีเป้าหมาย
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  10 ต.ค. 49 
 
จับตา"เขตปลอดอบายมุข" 500 เมตรรอบมหาวิทยาลัย
เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ดูเอาจริงเอาจังในการร่วมกันแก้ปัญหาแหล่งมั่วสุม และแหล่งอบายมุขรอบรั้วมหาวิทยาลัย หลังจากที่เครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา 23 มหาวิทยาลัย

ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ออกมาประกาศเสียงดังฟังชัด เรียกร้องให้ "กระทรวงคมนาคม" แก้ไขกฎกระทรวงการคลัง ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2548
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  9 ต.ค. 49 
 
โปรดเกล้าฯ ครม.ใหม่แล้ว - 19 กระทรวง 26 คน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ "หม่อมอุ๋ย" รองนายกฯ ควบคลัง "โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์" รองนายกฯ ควบอุตสาหกรรม "อารีย์ วงศ์อารยะ" นั่ง มท.1 "พล.อ.บุญรอด สมทัศน์" กลาโหม "พล.ร.อ.ธีระ ห้าวเจริญ" คมนาคม "เกริกไกร จีระแพทย์" พาณิชย์ "ธีระ สูตะบุตร" เกษตรฯ "นิตย์ พิบูลสงคราม" ต่างประเทศ "อภัย จันทนะจุลกะ" แรงงาน
หนังสือพิมพ์มติชน:  9 ต.ค. 49 
 
ครูดีที่โลกรอ.. ต้องมาร่วมกันผลิตและพัฒนา
ที่ 5-7 ตุลาคม 2549 ประเทศไทยร่วมกันจัดงาน "วันครูโลก" ขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงความสำคัญของครู ต่อการเรียนรู้ ต่อการจัดการศึกษาของชาติ โดยยอมรับว่าครูคือปัจจัยสำคัญที่สุดของการศึกษา ครูเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ทางปัญญาของชาติ
หนังสือพิมพ์มติชน:  5 ต.ค. 49 
 
"สุมนต์"นั่งอธิการฯมข.สมัย2
แถลงผลการสรรหาอธิการบดีคนใหม่แทนนายสุมนต์ สกลไชย อธิการบดี มข. ที่จะหมดวาระในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 นั้น ในกระบวนการสรรหาอธิการบดี มข.ในช่วงที่ผ่านมา ได้เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการสรรหาทั้ง 11 คน ได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างละเอียด พร้อมคะแนนให้แก่สภา มข.เพื่อประกอบการรับฟังการนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ ผลปรากฏว่านายสุมนต์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีด้วยคะแนนสูงสุด
หนังสือพิมพ์มติชน:  5 ต.ค. 49 
 
วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10435
แถลงผลการสรรหาอธิการบดีคนใหม่แทนนายสุมนต์ สกลไชย อธิการบดี มข. ที่จะหมดวาระในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 นั้น ในกระบวนการสรรหาอธิการบดี มข.ในช่วงที่ผ่านมา ได้เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการสรรหาทั้ง 11 คน ได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างละเอียด พร้อมคะแนนให้แก่สภา มข.เพื่อประกอบการรับฟังการนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ ผลปรากฏว่านายสุมนต์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีด้วยคะแนนสูงสุด
หนังสือพิมพ์มติชน:  5 ต.ค. 49 
 
ไฟเขียวน.ศ."สธ." กู้เงินกองทุนกรอ.
รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้อนุมัติให้นักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) รับรองอัตราเงินเดือนใน 3 หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรสาธารณสุขชุมชน ประกาศนียบัตรทันตสาธารณสุข และประกาศนียบัตรเทคนิคเภสัชกรรม กู้ยืมเงินจากกองทุน กรอ.ได้
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  21 ก.ย. 49 
 
วิพากษ์การพัฒนาราชการไทย
การพัฒนาระบบราชการไทยต้องให้ความสำคัญกับการบริหาราชการแบบเป็นระบบเปิด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตอบสนองความต้องการของประชาชน และต้องเชื่อมโยงและบูรณาการความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินพัฒนาระบบราชการต่อไปได้อีก
หนังสือพิมพ์มติชน:  21 ก.ย. 49 
 
มศว จัดกฐินพระราชทานวัดบรมธาตุไชยาฯ
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เผยว่า วันเสาร์ที่ 14 ต.ค.นี้ มศว จัดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2549 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี โดยไม่ได้จัดทอดกฐินเพียงแค่เงินทำบุญเท่านั้น ยังจัดการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บูรณาการ ร่วมมือกับคณะต่างๆ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พลศึกษา มนุษยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  18 ก.ย. 49 
 
คอร์รัปชั่นระบอบทักษิณ มุมมองของ นพ.ประเวศ วะสี
นพ.ประเวศ วะสี เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีมุมมองในการอธิบายสาเหตุและทางออกของปัญหาคอร์รัปชั่นในขณะนี้ได้อย่างน่าสนใจ

ท่านใช้กรอบคิดทางทฤษฎีหลายกรอบที่เสริมกันและในเวลาเดียวกัน เพื่ออธิบายปรากฏการณ์คอร์รัปชั่นของระบอบทักษิณ ตั้งแต่ทฤษฎีโครงสร้างนิยม (Structuralism) ทฤษฎีทางด้านศีลธรรม (Moral approach) และทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ธุรกิจ และข้าราชการ
หนังสือพิมพ์มติชน:  17 ก.ย. 49 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525]  526  [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [ Next -> ]

News Clips Online