News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
December  2021
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is December 2, 2021
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
มศว ในข่าว

ทั่วไป: ซีพีเอฟได้รับมาตรฐานองค์กรจัดการนวัตกรรม ISO56002
บริษัทฯ ยังได้ต่อยอดพัฒนาพนักงานเป็นนวัตกรตามแนวทาง TRIZ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถมี นวัตกรในองค์กรรวมถึง 1,020 คนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรมีการพัฒนานวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างโอกาสและการเติบโตให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนาชุดทดสอบแบคทีเรียกลุ่ม Listeria monocytogenes ที่ก่อโรคในอาหาร ช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดระยะเวลาการตรวจเหลือเพียง 1 วัน นอกจากนี้ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของคนไทย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับคนในแต่ละช่วงวัย
โพสต์ทูเดย์:  3 พ.ย. 63 
 
ทั่วไป: สัมมนา "ทักษะแห่งอนาคต"
เออาร์ไอพี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดสัมมนา "ทักษะแห่งอนาคต" นำพาองค์กรอยู่รอด รับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตรฐานทักษะแห่งอนาคต เพื่อพาองค์กรไทยอยู่รอดในยุค New Normal ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "พัฒนาไทยให้นำหน้า ต้องพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21" ขอเชิญผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมงานฟรี พร้อมรับสิทธิพิเศษในการเข้าใช้งานระบบทดสอบสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตฟรี! ดูรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://reg.arip.co.th/competency เพิ่มเติมโทร. 0-2642-3400 ต่อ 2105
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  2 พ.ย. 63 
 
ทั่วไป: ชวนอ่านอัตชีวประวัติ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรมีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าธานี นิวัต ประสูติเมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พ.ย. ๒๔๒๘ พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา พระมารดา หม่อมเอม ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ แล้วไปศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษ ที่ Rottingdean School และ Rugby School แล้วเข้าศึกษาที่ Merton College, Oxford University ทรงได้รับวุฒิ B.A. (Honours School of Oriental Studies) มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด พ.ศ. ๒๔๕๑, LL.D. กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเติน มานิลา ฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๐๓, อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๕, ศิลปะดุษฎีบัณฑิต โบราณคดี กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๑๐, ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาลัยวิชาการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๑๑
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  2 พ.ย. 63 
 
ทั่วไป: สัมมนา "ทักษะแห่งอนาคต"
บ.เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และ มศว ร่วมจัดสัมมนา "ทักษะแห่งอนาคต" นำพาองค์กรอยู่รอด รับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตรฐานทักษะแห่งอนาคต เพื่อพาองค์กรไทยอยู่รอดในยุค New Normal ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ผู้แทน รมว.อว. เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "พัฒนาไทยให้นำหน้า ต้องพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21" ศุกร์ที่ 6 พ.ย. เวลา 13.00-16.30 น.ที่หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม มศว (ประสานมิตร)
หนังสือพิมพ์มติชน:  2 พ.ย. 63 
 
ทั่วไป: จัดงานสัมมนา "ทักษะแห่งอนาคต"
มศว ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา "ทักษะแห่งอนาคต" พาองค์กรไทยอยู่รอดในยุค นิวนอร์มัล โดยรศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ผู้แทนรมว.อว. เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "พัฒนาไทยให้นำหน้า ต้องพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21" พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานระดับประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในวันที่ 6 พ.ย.63 เวลา 13.00-16.30 น. ที่หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม มศว ประสานมิตร
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  2 พ.ย. 63 
 
การศึกษา: ทักษะแห่งอนาคต
เออาร์ไอพี ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) จัดสัมมนา "ทักษะแห่งอนาคต" นำพาองค์กรอยู่รอดรับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตรฐานทักษะแห่งอนาคต เพื่อพาองค์กรไทยอยู่รอด ในยุค New Normal ในวันที่ 6 พ.ย. เวลา 10.30 - 12.00 น. ที่หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมมศว (ประสานมิตร) โดยมี รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ผู้แทน รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "พัฒนาไทยให้นำหน้า ต้องพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21" พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกอนาคตที่ภาคธุรกิจต้องรู้ เข้าร่วมงานฟรีลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://reg.arip.co.th/competency โทร.0-2642-3400 ต่อ 2105.
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  30 ต.ค. 63 
 
ทั่วไป: เปิดใจหมอผิวหนังดีเด่น 'พญ.สุภณิดา กว้างสุขสถิตย์
พญ.สุภณิดา นั้นไม่ใช่คนอุดรธานีโดยกำเนิดแต่เริ่มต้นศึกษาที่กรุงเทพฯ ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันกรุงเทพฯแล้วมาต่อชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยเรียนสายวิทยาศาสตร์ซึ่งสมัยนั้นอยู่ในยุคของ GEN X นักเรียนส่วนใหญ่มักจะมุ่งเรียนเป็นแพทย์ หรือไม่ก็วิศวกรเป็นธรรมดาตามสมัยนิยมหมอสุภณิดาจบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อจบแล้วมาใช้ทุนที่โรงพยาบาลอุดรธานี 1 ปี โรงพยาบาลน้ำโสม 2 ปีหลังจากใช้ทุนครบ จึงไปศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนัง โดยใช้ทุนของโรงพยาบาลอุดรธานี หลังจากนั้นก็กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลอุดรธานี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  29 ต.ค. 63 
 
ทั่วไป: เที่ยววังหน้า
ศานติ ภักดีคำ อาจารย์นักประวัติศาสตร์จาก มศว ประสานมิตร บอกเล่าเรื่องราวของกรมพระราชวังบวรฯ ในยุครัตนโกสินทร์ ได้รับความเอื้อเฟื้อจากกรมศิลปากร เปิดให้เข้าชมวัดพระแก้ววังหน้า
หนังสือพิมพ์มติชน:  28 ต.ค. 63 
 
ทั่วไป: สู้'ปรากฎการณ์ใหม่ 'ด่าออนไลน์' ถึงยุค 'ล่าฟ้องเจ๊ง
ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม นักจิตวิทยา ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ระบุผ่าน "สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์" เอาไว้ว่า...
'พฤติกรรมการด่าทอผู้อื่น ทั้งที่เป็นคนรู้จักกัน และเป็นคนที่ไม่รู้จักกัน นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในพฤติกรรมในด้านลบของมนุษย์ และเรื่องนี้นี่ก็เป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่ฝังอยู่ในจิตใจของคนไทยจำนวนไม่น้อยมานานแล้ว!!"
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  28 ต.ค. 63 
 
การศึกษา: มศว ทดลองหุ่นยนต์ต๊อกแต๊ก
ดร.กนกวรา พวงประยงค์ หัวหน้าหน่วยฯ และ ดร.สานิตย์ หนูนิล รองหัวหน้าหน่วยฯ ลงพื้นที่ นิเทศและติดตามการดำเนินงาน โครงการต๊อกแต๊ก หุ่นยนต์อำนวยความสะดวกสำหรับจัดส่งของในโรงพยาบาลแบบอัตโนมัติ ของ นายชานนท์ ตรีเมต, นายจิรวัชฐ์ พรมศรี, นายธนาธิป ชนะศรี, นายชลวิทย์ วิฑูรชาตรี, นายวัชราภรณ์ ชูเมือง และนายอุกฤษฎ์ เกิดศิริ ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ และอาจารย์วีระ สอิ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  27 ต.ค. 63 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]  57  [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832] [833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844] [845] [846] [847] [848] [849] [850] [851] [852] [853] [854] [855] [856] [857] [858] [859] [860] [861] [862] [863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874] [875] [876] [877] [878] [879] [880] [881] [882] [883] [884] [885] [886] [887] [888] [889] [890] [891] [892] [893] [894] [895] [896] [897] [898] [899] [900] [901] [902] [903] [904] [905] [906] [907] [908] [909] [910] [911] [912] [913] [914] [915] [916] [917] [918] [919] [920] [921] [922] [923] [924] [925] [926] [927] [928] [929] [930] [931] [932] [933] [934] [935] [936] [937] [938] [939] [940] [941] [942] [943] [944] [945] [946] [947] [948] [949] [950] [951] [952] [953] [954] [955] [956] [957] [958] [959] [960] [961] [962] [963] [964] [965] [966] [967] [968] [969] [970] [971] [972] [973] [974] [975] [976] [977] [978] [979] [980] [981] [982] [ Next -> ]

News Clips Online