News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
January  2022
Su M Tu W Th F Sa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
             
 Today is January 26, 2022
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
มศว ในข่าว

การศึกษา: สภาครุศาสตร์ฯเดินหน้าศึกษา"แอดมิสชั่นส์" เสนอ"ทปอ."ใช้เป็นแนวทางรับนักศึกษาปี"51
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ขอความร่วมมือสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ย ม.ปลาย ผลคะแนนสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต และผลคะแนนสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต ที่มีผลต่อการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
หนังสือพิมพ์มติชน:  14 ก.ค. 49 
 
ทั่วไป: กางผลวิจัย "มศว" ทำอย่างไร...ดึงชุมชนสร้าง"ร.ร."เข้มแข็ง
สัมมนาเรื่อง "การรายงานการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ โดย ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการ สกศ. ในฐานะประธานการสัมมนา เกริ่นนำว่า สกศ.ในฐานะหน่วยงานกำหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาได้จัดให้ดำเนินการประเมินผลการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ศึกษาปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่างๆ ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป โดยได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ และคณะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นผู้ดำเนินการวิจัย
หนังสือพิมพ์มติชน:  13 ก.ค. 49 
 
ทั่วไป: รุดพบ "จาตุรนต์" ชี้จุดบอดเกณฑ์ตำแหน่งวิชาการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะเลขาธิการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ปอมท. ได้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) พ.ศ. 2549 ประกาศเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2549 ทั้งนี้ ปอมท.ได้หารือเรื่องนี้ 2 ครั้ง โดยมีความเห็นเป็นมติเอกฉันท์ว่า ประกาศดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในหลายๆด้าน ทั้งนี้ เห็นร่วมกันว่าหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ.และศ.ฉบับเดิม
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  12 ก.ค. 49 
 
ทั่วไป: นิสิต"มศว"หนุนทบทวนดบ.กองทุน"กรอ."
น.ส.วรรณวดี พรหมสุรินทร์ หัวหน้างานสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้สัมภาษณ์กรณีนายเปรมประชา ศุภสมุทร ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกรรมการอำนวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา จะนำเรื่องการคิดดอกเบี้ยของกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าดอกเบี้ยแพงมาก เข้าปรึกษากับนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนว่า เป็นเรื่องที่ดีที่จะเสนอให้มีการทบทวนในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ที่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มปล่อยกู้ให้นักศึกษาตั้งแต่ปีแรก และคิดดอกเบี้ยตามอัตราเงินเฟ้อไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งถ้าต้องการช่วยเหลือให้โอกาสเยาวชนไทยได้เรียนในระดับอุดมศึกษา ก็อยากเสนอให้คณะทำงานในเรื่อง กรอ.ลองพิจารณาในประเด็นดังนี้ 1.นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นปีที่ 1 หรือปีที่ 2 น่าจะให้ปลอดดอกเบี้ย จากนั้นอาจคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1-2 ในชั้นปีที่ 3 หรือ 4

หนังสือพิมพ์มติชน:  12 ก.ค. 49 
 
ทั่วไป: จงเดินตามรอยพระบาทในหลวง
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยนั้น มีผลพวงมาจากแนวคิด วิธีการ ตลอดถึงนโยบายของผู้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่ บางปัญหาเกิดขึ้นเพราะเป็นผลพวงมาจากสิ่งที่ผู้ใหญ่คิด และวางแผนขึ้นแทบทั้งสิ้น ธุรกิจต่างๆ มุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน เพียงเพราะเชื่อว่าเด็กไม่ค่อยคิดอะไรมากนัก อยากได้ อยากมีหรืออยากเป็นก็ต้องได้ ต้องมีและต้องเป็นให้ได้ การยับยั้งชั่งใจไม่ค่อยเกิดขึ้นในวัยนี้
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน:  10 ก.ค. 49 
 
การศึกษา: เสวนาทางวิชาการเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาไทย
การเลี้ยงดูลูกของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นแบบอย่างในการปลูกฝังเรื่องการเล่น เรียนอย่างมีความสุข จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่น ดิน ทราย ได้สัมผัสของจริง ส่งผลให้ทรงเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทรงรู้จักสังเกต อยากให้พ่อแม่ที่มีลูกในช่วงปฐมวัยดำเนินรอยตามสมเด็จย่า
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  6 ก.ค. 49 
 
ทั่วไป: กก.ไทย-ฝรั่งเศสไฟเขียววิจัย5สาขาใหม่
ในการประชุมร่วมคณะกรรมการวิจัยไทยและฝรั่งเศส เมื่อเร็วๆ นี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัยของทั้ง 2 ประเทศเข้าร่วม โดยที่ประชุมได้ทบทวนเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ อย่างความร่วมมือระหว่างฝรั่งเศสกับไทย และฝรั่งเศสกับอื่นๆ โดยมี 7 ประเทศในทวีปเอเชียที่ฝรั่งเศสมีความร่วมมือด้วย ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง จีน ไต้หวัน อินเดีย ไทย รวมถึง ออสเตรเลีย ปรากฏว่าฝรั่งเศสพอใจความร่วมมือกับไทยอย่างมาก โดยดูได้จากความร่วมมือในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ฝรั่งเศสมีความร่วมมือกับไทยสูงถึง 47% ของโครงการทั้งหมด หรือคิดเป็น 30 กว่าโครงการ ขณะที่ร่วมมือกับออสเตรเลีย 20% ญี่ปุ่น 16% เป็นต้น ทั้งนี้ ฝรั่งเศสอยากมีความร่วมมือกับไทยต่อ
หนังสือพิมพ์มติชน:  6 ก.ค. 49 
 
ทั่วไป: วัยรุ่นต่ำกว่า 15 ติดเอดส์พุ่ง แถมครูละเลยรณรงค์ป้องกัน
ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากที่ทำงานรณรงค์และสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างต่อเนื่องพบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุ 15-24 ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเอดส์มากที่สุด ทั้งนี้ตัวเลขกลุ่มเสี่ยงเริ่มต่ำกว่าอายุ 15 ทุกจังหวัดประสบปัญหาวัยรุ่นติดเอดส์คล้ายๆ กันซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก ขณะนี้ทางเครือข่าย มศว เร่งสร้างเครือข่ายแกนนำในจังหวัดนครนายก พบว่าครูอาจารย์และเพื่อนในโรงเรียนมีส่วนสำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยกันรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  6 ก.ค. 49 
 
ทั่วไป: ถอยดีกว่าเงินกู้กรอ. นศ.โอดดอกเบี้ยโหด เริ่มคิดตั้งแต่วันแรกกู้ -
จำนวนนิสิต มศว ที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มีจำนวนทั้งสิ้น 652 คน โดยแยกเป็นคณะต่างๆ ดังนี้ วิศวกรรมศาสตร์ 153 คน สหเวชศาสตร์ 21 คน เภสัชศาสตร์ 7 คน แพทยศาสตร์ 7 คน ทันตแพทยศาสตร์ 5 คนพยาบาลศาสตร์ 45 คน พลศึกษา 46 คน มนุษยศาสตร์ 41 คน สังคมศาสตร์ 141 คน ศิลปกรรมศาสตร์ 54 คน วิทยาศาสตร์ 124 คน และวิทยาลัยนานาชาติและความยั่งยืน 8คน ที้งนี้ แม้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดสรรจำนวนผู้มีสิทธิ์กู้ในส่วนของ มศว จำนวน 4,000 กว่าคน แต่ มศว ก็ไม่ได้สนับสนุนให้เด็กกู้ทุกคน นโยบายมหาวิทยาลัยก็คือ ให้คนที่มีความจำเป็นจริงๆ มากู้ นอกจากนี้ก็ได้ให้เด็กเป็นคนตัดสินใจ เนื่องจากการกู้ยืมเงิน กรอ.นั้นไม่ได้ให้ฟรี เมื่อกู้แล้วมีภาระผูกพันที่ต้องใช้คืนในอนาคตด้วย

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  4 ก.ค. 49 
 
ทั่วไป: "มศว"จัดเสวนาวิชาการเชิดชู"ในหลวง"
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาไทย" เมื่อเร็วๆ นี้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเฉพาะในวัยทรงพระเยาว์ ได้รับการปลูกฝังในเรื่องการเล่นและเรียนอย่างมีความสุข จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่นดิน ทราย ได้สัมผัสของจริง ส่งผลให้พระองค์ท่านเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รู้จักสังเกต จึงอยากให้พ่อแม่ที่มีลูกในช่วงปฐมวัยได้ดำเนินรอยตามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อย่าลืมว่าวัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญมาก เด็กต้องได้เล่นอย่างสนุกสนาน พ่อแม่จึงต้องเป็นหลักส่งเสริมลูก เด็กจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ขึ้นอยู่กับพ่อแม่
หนังสือพิมพ์มติชน:  4 ก.ค. 49 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832] [833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844] [845] [846] [847] [848] [849] [850] [851] [852] [853] [854] [855] [856] [857] [858] [859] [860] [861] [862] [863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874] [875] [876] [877] [878] [879] [880] [881] [882] [883] [884] [885] [886] [887] [888] [889] [890] [891] [892] [893] [894] [895] [896] [897] [898] [899] [900] [901] [902] [903] [904] [905] [906] [907] [908] [909] [910] [911] [912] [913] [914] [915] [916] [917] [918] [919] [920] [921] [922] [923] [924] [925] [926] [927] [928] [929] [930] [931] [932] [933] [934] [935] [936] [937] [938] [939] [940] [941] [942] [943] [944] [945] [946] [947]  948  [949] [950] [951] [952] [953] [954] [955] [956] [957] [958] [959] [960] [961] [962] [963] [964] [965] [966] [967] [968] [969] [970] [971] [972] [973] [974] [975] [976] [977] [978] [979] [980] [981] [982] [983] [984] [985] [986] [987] [988] [989] [ Next -> ]

News Clips Online