News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
June  2022
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
             
 Today is June 27, 2022
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
มศว ในข่าว

ทั่วไป: คืนกำไรสังคม
นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ BAM ได้เตรียมยกทัพผู้บริหารและทีมพนักงานเข้าร่วมช่วยเหลือ ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปากเกร็ด นนทบุรี จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น ให้ผู้ป่วยที่ยากจน ยืมไปใช้ที่บ้านได้ ภายใต้โครงการเติมฝัน ปันน้ำใจกับ BAM ณ ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ นนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  3 ก.ค. 56 
 
ทั่วไป: มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ BAM จัดกิจกรรมนันทนาการพร้อมมอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน:  3 ก.ค. 56 
 
ทั่วไป: วิจัยสารสกัดพริกเสริมอาหารสัตว์
ความสำเร็จของโครงการวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่เข้มแข็งและรูปแบบการทำวิจัยแบบสหสาขา ภายใต้ความร่วมมือของนักวิจัยจาก 12 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  3 ก.ค. 56 
 
ทั่วไป: ทรู ร่วมมือสถาบันการศึกษาชั้นนำเปิด"ทรู แล็บ"
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร เปิดตัวโครงการ"ทรู แล็บ" ภายใต้ ทรู อินโนเวชั่น นำร่องจับมือสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพประกาศความร่วมมือด้านพัฒนานวัตกรรม
หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย:  3 ก.ค. 56 
 
ทั่วไป: อนุรักษ์ภูมิปัญญา
นายอำนาจ เย็นสบาย คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.สระแก้ว เผยว่า ฝ่ายวัฒนธรรมและชุมชน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มีโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องมือดักจับสัตว์ให้คงอยู่กับชุมชน สามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิลักษณ์ชุมชน พัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น หรืออีกนัยหนึ่งคือพิพิธภัณฑ์ชุมชน
หนังสือพิมพ์มติชน:  3 ก.ค. 56 
 
ทั่วไป: สำนักงบฯเบี้ยวเงินพนักงานมหาวิทยาลัย
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2555 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 54,801 คน จากมหาวิทยาลัยรัฐ จำนวน 79 แห่ง โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,792,432,440 บาท ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2556 ขอให้มหาวิทยาลัยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยเบิกจ่ายไปก่อน โดยสำนักงบประมาณจะตั้งงบฯคืนให้ในปี 2558 นั้น ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยบางแห่งได้ทยอยจ่ายเงินให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยไปบ้างแล้ว
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน:  3 ก.ค. 56 
 
ทั่วไป: อุตสาหกรรมแม่กลองสำรวจความคิดเห็น ผลักดันแฟชั่นมุสลิมรับประชาคม...
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานแรกที่ให้ความสำคัญเรื่องเครื่องแต่งกายมุสลิมด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบ การบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการผลิต ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้และ ให้เป็นผู้นำตลาดในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) เราจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิม
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  3 ก.ค. 56 
 
ทั่วไป: กิจกรรมนันทนาการและมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
เตรียมไปร่วมกิจกรรมนันทนาการและมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับ หนุ่ม-คงกะพัน แสงสุริยะ และ ณัฐ-ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง ที่ได้รับเชิญจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ BAM ให้ไปเป็นแขกรับเชิญสร้างสีสันในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ตั้งอยู่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  2 ก.ค. 56 
 
ทั่วไป: วัดพระธรรมกายจัดบรรพชาอุปสมบทนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา รุ่น 41
สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมาจากสถาบันการศึกษา 21 แห่ง ได้แก่ม.กรุงเทพวิทยาเขตรังสิต,ม.รามคำแหง, ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ม.นเรศวร, ม.มหิดล, ม.รังสิต, University of California (Los Angeles), ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน,ม.เกษมบัณฑิต, ม.ชินวัตร, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ม.ราชภัฏอุดรธานี, ม.ศิลปากร วังท่าพระ, ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช, มจธ. วิทยาเขตทุ่งครุ (บางมด), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มศว. ประสานมิตร, วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย:  2 ก.ค. 56 
 
ทั่วไป: โครงการเติมฝัน ปันน้ำใจ กับ BAM
กฤษณ์ เสสะเวช กก.ผจญ.บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ หรือ BAM ยกทัพผู้บริหารและทีมพนักงานเข้าร่วมช่วยเหลือศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว ปากเกร็ด นนทบุรี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นให้ผู้ป่วยที่ยากจนยืมไปใช้ที่บ้านได้ ภายใต้โครงการเติมฝัน ปันน้ำใจ กับ BAM ณ ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ทางศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ นนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม สนใจไปร่วมช่วยเหลือ เติมฝัน ปันน้ำใจกันได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  2 ก.ค. 56 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668]  669  [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832] [833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844] [845] [846] [847] [848] [849] [850] [851] [852] [853] [854] [855] [856] [857] [858] [859] [860] [861] [862] [863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874] [875] [876] [877] [878] [879] [880] [881] [882] [883] [884] [885] [886] [887] [888] [889] [890] [891] [892] [893] [894] [895] [896] [897] [898] [899] [900] [901] [902] [903] [904] [905] [906] [907] [908] [909] [910] [911] [912] [913] [914] [915] [916] [917] [918] [919] [920] [921] [922] [923] [924] [925] [926] [927] [928] [929] [930] [931] [932] [933] [934] [935] [936] [937] [938] [939] [940] [941] [942] [943] [944] [945] [946] [947] [948] [949] [950] [951] [952] [953] [954] [955] [956] [957] [958] [959] [960] [961] [962] [963] [964] [965] [966] [967] [968] [969] [970] [971] [972] [973] [974] [975] [976] [977] [978] [979] [980] [981] [982] [983] [984] [985] [986] [987] [988] [989] [990] [991] [992] [993] [994] [995] [996] [997] [998] [999] [1000] [1001] [1002] [1003] [1004] [1005] [ Next -> ]

News Clips Online