News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
June  2022
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
             
 Today is June 25, 2022
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
มศว ในข่าว

ทั่วไป: แปรอักษรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ที่สนามกีฬากลาง มศว ประสานมิตร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักเรียน รวมกว่า 2,000 คน ร่วมใส่เสื้อสีม่วงตราสัญลักษณ์และแปรอักษรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  3 เม.ย. 58 
 
ทั่วไป: แปรอักษรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ...
แปรอักษรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ... มหาวิทยาลัยศรีนครินทรสิโรฒ (มศว.) จัดแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เม.ย. เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. โดยมีผู้บริหาร นำโดย "ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุณยะลีพรรณ" อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ประชมคมมศว อาจารย์ นิสิต บุคคลากรร่วมแปรอักษร ณ สนามกีฬากลาง มศว ประสานมิตร โดยจะมีผู้ร่วมแปรอักษรในครั้งนี้กว่า 1,000 คน
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  2 เม.ย. 58 
 
ทั่วไป: วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ในพุทธศักราช 2520 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับมหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกันทั้งสองแห่ง ทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2522 หลังจากนั้น ทรงสำเร็จการศึกษา อักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2524 ต่อมาด้วยความสนพระทัยงานด้านการพัฒนา โดยอาศัยหลักวิชาการศึกษา หรือการเรียนรู้เป็นแกน จึงทรงสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทรงสำเร็จการศึกษา และรับพระราชทานปริญญา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ในปีการศึกษา 2529
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  2 เม.ย. 58 
 
การศึกษา: เปิดอบรมภาษาอังกฤษ
โครงการภาษาอังกฤษชุมชน ภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร จัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, ไวยากรณ์, การอ่าน, การสนทนา, การเขียน, โทอิค และโทเฟล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เม.ย.2558 สนใจสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0-2260-1661, 0-2260-1770-7 และ 0-2649-5000 ต่อ 16220-21, 16219 และ 16292
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  2 เม.ย. 58 
 
ทั่วไป: "เทพรัตนอักษรา" เจ้าฟ้า "รัตนศิลปิน"
บรรยากาศงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปีนี้ นอกจากสีม่วงจะบรรเจิดแล้ว ยังมีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลายสำนักพิมพ์ อย่างของ สนพ.มติชน ชื่อ เทพรัตนอักษรา เจ้าฟ้าปริญญาเอก เขียนโดย อาจารย์โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ผู้เขียนรวบรวมพระอัจฉริยภาพและจริยวัตรในสมเด็จพระเทพฯสมัยทรงพระอักษรกับพระสหาย ณ ภาควิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  2 เม.ย. 58 
 
ทั่วไป: 'เทพรัตนอักษรา'เจ้าฟ้าปริญญาเอก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษามาโดยตลอด นับตั้งแต่ทรงพระอักษรที่โรงเรียนจิตรลดา ก่อนจะทรงสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านจารึกภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงสาขาบาลีสันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด้วยความสนพระราชหฤทัยงานด้านการพัฒนา โดยอาศัยหลักวิชาการศึกษาหรือการเรียนรู้เป็นแกน จึงทรงสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนังสือพิมพ์มติชน:  1 เม.ย. 58 
 
ทั่วไป: โครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จากแนวพระราชดำริและพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวกับการศึกษา จะเห็นว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาทุกรูปแบบ และสนพระทัยที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้พสกนิกร ทุกหมู่เหล่านับจากเด็กเล็กไปถึงผู้ใหญ่ และจากผู้ไม่รู้หนังสือไปจนถึงผู้ที่เรียนจบปริญญาสูงๆ ให้พยายามสนใจที่จะแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดไป แม้พระองค์ซึ่งมีพระปรีชาญานในทุกด้าน นับแต่ทรงสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และทรงได้รับรางวัลเหรียญทองเรียนเยี่ยมตลอดหลักสูตร และทรงสำเร็จอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออกจากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันทรงดำรงพระยศเป็นพลโทหญิงตำแหน่ง ศาสตราจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และทรงเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ก็ทรงมิได้นิ่งเฉยต่อการที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สมกับที่ปวงชนชาวไทยได้ขนานนามพระองค์ท่านว่า "เจ้าฟ้านักการศึกษา"
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  1 เม.ย. 58 
 
การศึกษา: 'ยักษ์ยิ้ม'แฟชั่นไซส์ใหญ่
"ความสำเร็จนี้ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณลูกค้าที่แนะนำเทคนิค สำหรับการดีไซน์เสื้อให้หนุ่มบิ๊กไซส์ดูหุ่นเพรียวขึ้น เช่น แบบเสื้อต้องพอดีตัว แขนเสื้อควรพอดีกับข้อศอก ตัวเสื้อยาวคลุมช่วงสะโพก เป็นต้น เราค่อยๆ เรียนรู้ไปกับลูกค้า เพราะเราเอง เรียนจบคณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร แล้วทำงานโรงงานมานาน 18 ปี กระทั่งรู้สึกอิ่มตัวจึงลาออกมาทำธุรกิจ โดยไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านการออกแบบและการตลาด"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  1 เม.ย. 58 
 
ทั่วไป: แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เริ่มในเวลา 07.30-08.30 น. โดยมีผู้บริหาร นำโดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีฯ รวมทั้ง รองอธิการบดี คณบดี ประชาคม มศว อาจารย์ นิสิต บุคลากรร่วมแปรอักษร ณ สนามกีฬากลาง มศว ประสานมิตร
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  1 เม.ย. 58 
 
ทั่วไป: น้องใหม่ไฟแรง'เต้ย'จรินทร์พร จุนเกียรติ
เกิดวันที่ 29 มกราคม 2533 อายุ 25 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดงและกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการซิสเตอร์เดย์ สตาร์ ไลฟ์ ทางช่อง GMM 25 ช่อง 25
สยามบันเทิง:  31 มี.ค. 58 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460]  461  [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832] [833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844] [845] [846] [847] [848] [849] [850] [851] [852] [853] [854] [855] [856] [857] [858] [859] [860] [861] [862] [863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874] [875] [876] [877] [878] [879] [880] [881] [882] [883] [884] [885] [886] [887] [888] [889] [890] [891] [892] [893] [894] [895] [896] [897] [898] [899] [900] [901] [902] [903] [904] [905] [906] [907] [908] [909] [910] [911] [912] [913] [914] [915] [916] [917] [918] [919] [920] [921] [922] [923] [924] [925] [926] [927] [928] [929] [930] [931] [932] [933] [934] [935] [936] [937] [938] [939] [940] [941] [942] [943] [944] [945] [946] [947] [948] [949] [950] [951] [952] [953] [954] [955] [956] [957] [958] [959] [960] [961] [962] [963] [964] [965] [966] [967] [968] [969] [970] [971] [972] [973] [974] [975] [976] [977] [978] [979] [980] [981] [982] [983] [984] [985] [986] [987] [988] [989] [990] [991] [992] [993] [994] [995] [996] [997] [998] [999] [1000] [1001] [1002] [1003] [1004] [1005] [ Next -> ]

News Clips Online