News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
March  2023
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is March 22, 2023
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
มศว ในข่าว

กีฬา: สาธิตม.ศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดงาน'สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8
วันที่ 10 ก.ย.65 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้เกียรติมาประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมงานและแถลงข่าวการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8 โดยมี ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตทั้ง 22 สถาบัน อาทิ ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา, รศ.พัชรี วรจรัสรังสี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา, ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม), อ.ณัฐดนัย บุตรพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) และ ผศ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฯลฯ
หนังสือพิมพ์สยามกีฬา:  13 ก.ย. 65 
 
ทั่วไป: รวมใจสามัคคี
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน “รวมใจสามัคคีเดินวิ่ง ประถมสาธิตประสานมิตร ครั้งที่ 16
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  13 ก.ย. 65 
 
กีฬา: สจล.คลอดหลักสูตรวิชาหมากฮอส-รุกไทย
ทางสมาคมกีฬาไทยฯ ได้แต่งตั้งกรรมการในการตรวจสอบหลักสูตรเพื่อสังเกตการสอนและประเมินผลในรายวิชา รวมถึงให้ข้อแนะนำในแนวทางต่าง ๆ โดยมีมติเห็นควรอนุญาตรับรองหลักสูตรในรายวิชาหมากฮอสไทยและหมากรุกไทย ประกอบด้วย 1.ผศ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์ (รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล.), 2. ผศ.ดร.ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ (ที่ปรึกษากีฬาหมากกระดาน สจล.), 3. ผศ.ดร.ปาลพล รอดลอยทุกข์ (ประธานอนุกรรมการกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาไทยฯ), 4.ผศ.รังสี เกษมสุข (อดีตหัวหน้าสาขาวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มศว.), 5. อาจารย์รำลึก ธีระพงษ์ (ผู้สอนรายวิชาหมากรุกไทย สจล.), 6. อาจารย์ธนาพล ทัดสวน (ผู้สอนรายวิชาหมากรุกไทย สจล.) และ 7. อาจารย์ศักดา โรจนธนธรรม (ผู้สอนรายวิชาหมากฮอสไทย สจล.)
หนังสือพิมพ์สยามกีฬา:  8 ก.ย. 65 
 
สุขภาพ: รฟม. จัดกิจกรรม MRTA3R มอบผ้าห่ม ซึ่งผลิตจากเส้นใยพลาสติกจากขวดพลาสติกรีไซเคิล ให้แก่ มูลนิธิกระจกเงา
นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบผ้าห่ม จำนวน 200 ผืน ซึ่งผลิตจากเส้นใยพลาสติกจากขวดพลาสติกรีไซเคิลในโครงการ Green Office ประจำปี 2565 ให้แก่ มูลนิธิกระจกเงา ณ ที่ทำการมูลนิธิ ซึ่งผ้าห่มดังกล่าว มูลนิธิกระจกเงาจะนำไปมอบให้แก่ แผนกกุมารเวช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ต่อไป
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  7 ก.ย. 65 
 
การแพทย์: ฝึกเพิ่มพลังสมอง'ความจำ' 'สตรอง'ชะลอความเสื่อมถอย
การฝึกเพิ่มพลังสมองให้สตองช่วยการจดจำที่แม่นยำ มีเรื่องน่ารู้และมีวิธีการดูแลเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ป้องกันและชะลอสมอง เสื่อม โดย พญ.อชิรญา สุวรรณหงส์ หัวหน้าสาขาวิชาจิตเวช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ความรู้ในประเด็นนี้ว่า สมอง มีความสำคัญสามารถจะฝึกฝนพัฒนาได้ สมองมีหน้าที่หลายอย่าง โดยเรื่องของความจำเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ดังที่กล่าวมีผลต่อการใช้ชีวิต ประจำวัน การทำงานและการเรียนซึ่งล้วนแต่ต้องอาศัยความจำและการจดจำ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  6 ก.ย. 65 
 
ทั่วไป: ตอบโจทย์สื่อคาทอลิกเท่าทันเหตุการณ์? วันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ ๕๖
วันสื่อมวลชนสากลตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี วิชิต สุขีวัต ผู้ดำเนินรายการกล่าวแนะนำวิทยากรบนเวที เรามารับฟังสื่อมวลชนคาทอลิกท่ามกลางโลกดิจิทัล บาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผอ.สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ระดับกลุ่มเอเชียและระดับโลก ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา หรือ ดร.เปิ้ล นักจัดรายการ คอลัมนิสต์อุดมศานต์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ หรือ ดร.เอก อาจารย์ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  5 ก.ย. 65 
 
สุขภาพ: ปลูก'ไม้ยืนต้น'สร้างกำแพงกรองฝุ่น กทม.
รศ.ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ รศ.ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันศึกษาวิจัย "การใช้พืชยืนต้นบำบัดฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน" ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณวิจัย โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ถือเป็นงานวิจัยแก้ปัญหามลพิษอากาศฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะส่งผลให้งานวิจัยชิ้นนี้จัดแสดงในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  5 ก.ย. 65 
 
การศึกษา: อรรถพล สังขวาสี นั่งปลัดศธ.คนใหม่
แต่งตั้ง "นายอรรถพล สังขวาสี" เลขาธิการสภาการศึกษา นั่งปลัดกระทรวง ศธ.คนใหม่

หลังไปนั่งเลขาธิการสภาการศึกษาได้แค่ปีเดียว

เกิดวันที่ 3 ธ.ค. 2506

จบปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโทอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปริญญาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  5 ก.ย. 65 
 
สุขภาพ: อย่าหลงเชื่อ'บุหรี่ไฟฟ้า'ช่วยเลิกบุหรี่
รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า งานวิจัยผลการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่ศึกษาในอังกฤษ ไม่สามารถที่จะนำมาใช้หรือชี้นำการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ในไทย เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลต่อความตั้งใจมุ่งมั่นของคนสูบบุหรี่ที่จะเลิกสูบ และความพร้อมของระบบรวมทั้งบุคลากรการแพทย์ที่จะรักษาการเลิกสูบบุหรี่ ระหว่างไทยและอังกฤษแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  5 ก.ย. 65 
 
แฟชั่น: เปิดรันเวย์จัดแฟชั่นโชว์ SACIT AWARD 2022
SACIT เปิดรันเวย์จัดแฟชั่นโชว์ SACIT AWARD 2022 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก GEN” รอบชิงชนะเลิศ ใน 4 ภูมิภาค เฟ้นหานักออกแบบชุดจากผ้าไทย ผลักดันผ้าไทยสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  5 ก.ย. 65 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]  25  [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832] [833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844] [845] [846] [847] [848] [849] [850] [851] [852] [853] [854] [855] [856] [857] [858] [859] [860] [861] [862] [863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874] [875] [876] [877] [878] [879] [880] [881] [882] [883] [884] [885] [886] [887] [888] [889] [890] [891] [892] [893] [894] [895] [896] [897] [898] [899] [900] [901] [902] [903] [904] [905] [906] [907] [908] [909] [910] [911] [912] [913] [914] [915] [916] [917] [918] [919] [920] [921] [922] [923] [924] [925] [926] [927] [928] [929] [930] [931] [932] [933] [934] [935] [936] [937] [938] [939] [940] [941] [942] [943] [944] [945] [946] [947] [948] [949] [950] [951] [952] [953] [954] [955] [956] [957] [958] [959] [960] [961] [962] [963] [964] [965] [966] [967] [968] [969] [970] [971] [972] [973] [974] [975] [976] [977] [978] [979] [980] [981] [982] [983] [984] [985] [986] [987] [988] [989] [990] [991] [992] [993] [994] [995] [996] [997] [998] [999] [1000] [1001] [1002] [1003] [1004] [1005] [1006] [1007] [1008] [1009] [1010] [1011] [1012] [1013] [1014] [1015] [1016] [1017] [1018] [1019] [1020] [1021] [1022] [1023] [1024] [1025] [1026] [1027] [1028] [1029] [1030] [1031] [1032] [1033] [1034] [1035] [1036] [1037] [1038] [ Next -> ]

News Clips Online