News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
July  2022
Su M Tu W Th F Sa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
             
 Today is July 3, 2022
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
มศว ในข่าว

การศึกษา: practice makes perfect...รับมือ..ประชาคมอาเซียน
การเปิดประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในหลายๆ ด้าน เช่น เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม พลเมืองอาเซียน สามารถทำงานที่ประเทศไหนก็ได้อย่างเสรี การเปิดประเทศอาเซียนนั้น จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศ เพราะว่าทุกประเทศจะต้องมีการแข่งขัน และคนไทยทุกคนต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในไทยอีกด้วย
หนังสือพิมพ์มติชน:  31 ก.ค. 57 
 
ทั่วไป: 'โลกของฉัน'วันที่ 'เธอ' ฝันถึง
น้องพั้นช์ธนพร มิตรประเสริฐสุข ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่เลือกหัวข้อ "การดำเนินการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เธอสังเกตเห็นว่า ป่าไม้ของประเทศไทยลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประชากรกลับเพิ่มจำนวนขึ้นมาก ส่งผล ให้เกิดความแปรปรวน เกิดภัยธรรมชาติ จึงอยากให้มีนโยบายที่จริงจังในการรักษา สิ่งแวดล้อม
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  31 ก.ค. 57 
 
ทั่วไป: คืนความสุข...อย่างยั่งยืน
"ความสุขที่แท้จริง" ต้องมีองค์ประกอบของ "ความยั่งยืน" ประชาชนเห็นว่าความสุขนั้นๆ เป็นความสุขของตน มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของความสุข (sense of belonging) เล็งเห็นถึง "คุณค่า" ของความสุข ทั้งนี้ ต้องมีช่องทางและสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมปกป้อง ถนอมและรักษาความสุขนั้นไว้ได้ตลอดไป เพื่อไม่ให้ความสุขของประชาชนกลายเป็นความสุขของใครบางคน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  31 ก.ค. 57 
 
การศึกษา: กสพท.ประกาศปฏิทินสมัคร-สอบแพทย์ปี58
กสพท.ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทย์ 13 สถาบัน และคณะทันตแพทย์ 7 สถาบัน ดำเนินการรับสมัคร โดยปีการศึกษา 2558 กลุ่ม กสพท.รับสมัครนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,487 คน ได้แก่ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รับ 20 คน คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 200 คน คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) รับ 25 คน คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับ 65 คน คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) รับ 30 คน คณะแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) รับ 143 คน คณะแพทย์ ศิริราชพยาบาล มม. รับ 260 คน วิทยาลัยแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) รับ 50 คน วิทยาลัยแพทย์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) รับ 15 คน คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับ 180 คน คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) 20 คน คณะแพทย์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับ 80 คน วิทยาลัยแพทย์ พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน วิทยาลัยแพทย์ พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 40 คน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รับ 20 คน คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ 85 คน คณะทันตแพทย์ มม. รับ 80 คน คณะทันตแพทย์ มช. 35 คน คณะทันตแพทย์ มอ. รับ 20 คน คณะทันตแพทย์ มศว รับ 25 ค
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  30 ก.ค. 57 
 
การศึกษา: กสพท.ประกาศปฏิทินรับนศ.แพทย์ปี58
ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)เปิดเผยถึงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบรับตรงของ กสพท.ว่า ในปีการศึกษา 2558 มีคณะแพทยศาสตร์ 13 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบัน เข้าร่วมรับนักศึกษาทั้งสิ้น 1,487 คน แบ่งเป็น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (มข.) รับ 20 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 200 คน ม.เชียงใหม่(มช.) รับ 25 คน ม.ธรรมศาสตร์ (มธ.) รับ 65 คน ม.นเรศวร(มน.) รับ 30 คน โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล (มม.) รับ 143 คน ศิริราชพยาบาล มม. รับ 260 คน วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) รับ 50 คน วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) รับ15 คน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับ 180 คน ม.สงขลานครินทร์(ม.อ.) 20 คน วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช รับ 80 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับชาย 60 คน รับหญิง 40 คน ม.สยาม รับ 20 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับ 85 คน มม. รับ 80 คน มช.รับ 35 คน ม.อ. รับ 20 คน มศว รับ 25 คน มข. รับ 10 คน และ มธ. รับ 24 คน ทั้งนี้นักเรียนสามารถเข้า
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  30 ก.ค. 57 
 
การศึกษา: กสพท.รับ'แพทย์-ทันตะ'1.4พันสมัคร1-31ส.ค.
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวในการแถลงข่าวหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบรับตรงของ กสพท.ว่า กสพท.ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทย์ฯ 13 สถาบัน และคณะทันตแพทย์ฯ 7 สถาบัน รับ 1,487 คน แบ่งเป็น คณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 20 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200 คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 25 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 65 คน มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 30 คน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) 143 คน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มม. 260 คน มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) 50 คน มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) 15 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 180 คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 20 คน วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 80 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน เพศหญิง 40 คน และมหาวิทยาลัยสยาม 20 คน และคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ดังนี้ จุฬาฯ 85 คน มม. 80 คน มช. 35 คน ม.อ. 20 คน มศว 25
หนังสือพิมพ์มติชน:  30 ก.ค. 57 
 
ทั่วไป: ปลัดศธ.อาสาเคลียร์ขัดแย้ง'มหา'ลัย-สมศ.'ปมประเมิน
นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ยืนยันว่าการที่มหาวิทยาลัยเสนอให้ชะลอการประเมินในรอบ 4 ออกไปก่อน ไม่ใช่เพราะกลัวการประเมิน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยกลุ่ม ทปอ. เพราะส่วนใหญ่จะผ่านการประเมินในระดับดีมากอยู่แล้ว แต่เพราะเห็นว่าเกณฑ์ประเมินของ สมศ.ยังไม่ทำให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ก้าวหน้า ดังนั้นจึงควรมาหารือเรื่องตัวบ่งชี้ต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับในภาพรวมก่อน
หนังสือพิมพ์มติชน:  29 ก.ค. 57 
 
ทั่วไป: โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)จะเปิดการแสดง "โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ชุด พระลักษมีสีดา ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม ณ ห้องประชุมมินิเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง:  29 ก.ค. 57 
 
ทั่วไป: จากหนังสือสู่ละครเวทีมีเพลง... 'มนต์รักทรานซิสเตอร์'
มนต์รักทรานซิสเตอร์ ในเวอร์ชั่นละครเวทีครั้งนี้แตกต่างออกไปจากภาพยนตร์ โดยมีเรื่องราวสองเรื่องสองยุคสมัยดำเนินไปพร้อมๆ กัน ซึ่ง มหา ศุภวัฒน์หงษา ผู้เขียนบทและกำกับการแสดง พัฒนาบทมา จากที่เขาทำไว้แล้วครั้งหนึ่งเมื่อสมัยเป็นนิสิตเอกการแสดง ที่ มศว ให้มีความสนุกสนานน่าติดตามมากขึ้น
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก:  28 ก.ค. 57 
 
การศึกษา: "ทอฟ้าผ้าไทย ปี 3"
"ทอฟ้าผ้าไทย ปี 3" ซึ่งในซีซั่นนี้ 2 สาวหน้าหวานชาวอุดมศึกษา "กุ๊กไก่" พิชชานันท์ ตะพังพินิจการ ปี 4 เอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ รั้วธุรกิจบัณฑิต และ "จูเลีย เปอิโรเน" ปี 4 เอกแฟชั่นดีไซน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รั้ว มศว สามารถผ่านการออดิชั่นเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ไปแข่งขันออกแบบผ้าไทยกับรุ่นพี่ดีไซด์เนอร์มืออาชีพ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  28 ก.ค. 57 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541]  542  [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832] [833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844] [845] [846] [847] [848] [849] [850] [851] [852] [853] [854] [855] [856] [857] [858] [859] [860] [861] [862] [863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874] [875] [876] [877] [878] [879] [880] [881] [882] [883] [884] [885] [886] [887] [888] [889] [890] [891] [892] [893] [894] [895] [896] [897] [898] [899] [900] [901] [902] [903] [904] [905] [906] [907] [908] [909] [910] [911] [912] [913] [914] [915] [916] [917] [918] [919] [920] [921] [922] [923] [924] [925] [926] [927] [928] [929] [930] [931] [932] [933] [934] [935] [936] [937] [938] [939] [940] [941] [942] [943] [944] [945] [946] [947] [948] [949] [950] [951] [952] [953] [954] [955] [956] [957] [958] [959] [960] [961] [962] [963] [964] [965] [966] [967] [968] [969] [970] [971] [972] [973] [974] [975] [976] [977] [978] [979] [980] [981] [982] [983] [984] [985] [986] [987] [988] [989] [990] [991] [992] [993] [994] [995] [996] [997] [998] [999] [1000] [1001] [1002] [1003] [1004] [1005] [ Next -> ]

News Clips Online