Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 February 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอแสดงความเสียใจกับนางอุไรวรรณ วรรณะ ที่สูญเสียมารดา
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกตลาดวันพุธ และตลาด swu night plaza
ตารางเดินรถงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
 

กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา
IRCO จัดสัมมนาประจำปี 2566
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
 

อบรม

การอบรมแนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs)

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 1 ) 7 – 4739 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 5943 สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่ง เภสัชกร (1)7-5829 , (1)7-3807 สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เปิดสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ปีการศึกษา 2566
เปิดสมัครนิสิตหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น มศว

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ASEA-UNINET Virtual Workshop 2023
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับนิสิตกำลังศึกษาอยู่ หรือนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา
ประกาศรับสมัครพนักงานมูลนิธิ
ไม่มีวุฒิการศึกษาจะทำอาชีพในฝันให้ปังได้จริงปล่าว
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานจำนวนมาก
รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล
รับสมัครพนักงาน ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
รับสมัครงาน
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาจบใหม่
รับสมัครนิสิต-นักศึกษาจบใหม่
JOBMYWAY.COM รวมตำแหน่งงาน ระดับ “ปริญญาตรี”
เปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Programmer Academy
“โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน (AI / Robotics for All)”
ประกาศรับสมัครงาน Sale Executive !!
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
เปิดรับสมัครผู้เรียนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
รับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน
ASAIHL Intl Conference Higher Education Reshaping for Resilience in Post COVID-19 Era
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
รับสมัครตำแหน่งคณบดี
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 19
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ลาดกระบัง
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ด้านภาษาศาสตร์เอกวิชาภาษาจีน
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ด้านภาษาศาสตร์เอกวิชาภาษาจีน
เปิดรับสมัคร
ประกาศรับสมัครงาน บริษัทอินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.พะเยา
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดในโครงการ “SITดาว kerATy” ในวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2565 ณ ...
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
รับสมัครบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการายบุคคล
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์แลบะการเมือง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์แลบะการเมือง
รับสมัครงาน
รับสมัครพนักงาน Part time ร้านภัทรา ทองหล่อ 19
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้ หัวข้อ “ไทยพร้อม”
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการพัฒนาเมืองเทคโนโลยี 5G ...
รับสมัคร CAD Matrix Designer
ประกวดเยาวชนจิตอาสา Miss Friendly Design Thailand 2023 (นางงามทูตอารยสถาปัตย์)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี
รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
บริษัท Surekrub.com เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน
โครงการ “เปิดศึก Live ขายให้ปัง ดังให้สุด”
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
รับสมัครตำแหน่ง Sale Executive (ด้านสื่อโฆษณา และ พื้นที่งานแสดงสินค้า)
รับสมัครตำแหน่ง Sale Executive (ด้านสื่อโฆษณา และ พื้นที่งานแสดงสินค้า)
รับสมัครงาน ตำแหน่ง Programmer
เว็บไซต์หางาน eJoblive
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว