Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
16 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (มศว คลินิก)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม หัวข้อ "Developing Quality APEC Projects (Concept Notes and Project ...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ Tenth Global Partners Meeting for Nursing and Midwifery
 

กิจกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน,ขูดหินปูน,ถอนฟัน)
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Education Fair (Myanmar) ครั้งที่ 7
ปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
 

อบรม

อบรม "Hands-on Oracle Cloud Computing"
การขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัคร ...

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทันตแพทย์ (10-1)7–4521,(10-1) 7–5015,(10-1) 7–4454 และ(10-1) ...
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
 

รับเข้าศึกษาต่อ


ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง Associate Flood and Drought Forecaster (AFDF)
รับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2568
UNESCO มอบรางวัล UNESCO Prize for Girls'and Women's Education ประจำปี 2567
ขอเชิญประชุม Digitalization of University (Online Conference)
รับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
รับสมัครงาน บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด
ขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 8 ประจำปี 25667
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์
รับสมัครผู้ช่วยฝ่ายบัญชีและบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ขอเชิญเข้าร่วมงานประกาศรางวัล The best quality leadership award 2024 ณ บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
ทุนโครงการ USAID Enhancing Equality in Energy for Southeast Asia (E4SEA) Gender-Inclusive Energy ...
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อ " The success of research collaborations between the Chinese ...
รับสมัครงาน (นักศึกษาจบใหม่/ทำงานช่วงปิดภาคเรียน)
เปิดรับสมัครงานยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
#รับนักศึกษาฝึกงาน บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับสมัครคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครพนักงาน Part-Time ขายหนังสือ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ประกวดออกแบบกล่องขนมและเคสครอบตู้ขนม miro miro
สิงห์คอร์เปอเรชั่น รับสมัครนักศึกษาฝึกงานโครงการ Singha Biz Course 14
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ASEAN in Today's World 2024
Looking for the General Assistant, 55K Racing Co., Ltd.
Gosoft เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ Call Center คนไทยที่สามารถพูด "ภาษากัมพูชา"ได้ หลายอัตรา ...
รับสมัครตำแหน่ง General Assistant บริษัท 55เค เรซซิ่ง จำกัด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมฤทธิบัตร
เปิดรับสมัครสมาชิก เพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
Forest fire monitoring system
งานวัดวันประสูติของพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า
ขอข้อมูลนิสิตและบุคลากรดำเนินกิจกรรม ณ อิสราเอล ฯ
มาร่วมคิดสิ่งใหม่ เล่นใหญ่ให้โลกจำ 🌟Toyota Campus Challenge 2023
ขอเชิญร่วมงาน Bitkub Open House 2023
รับสมัครอาจารย์
รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บ.ในเครือสหพัฒน์รับสมัคร Designer Data analyst ฯลฯ
เปิดรับสมัครงานยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
รับนักศึกษาฝึกงาน/รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต
รับนักศึกษาฝึกงานและพนักงานประจำโรงแรม
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23
รับสมัครพาร์ทไทม์งานจัดประชุมผู้ถือหุ้น
รับนักศึกษาเพื่อฝึกงาน
โครงการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่ง Junior Account Executive บริษัท รีโมบี เทคโนโลยีส์จำกัด
ประกาศรับสมัครพนักงาน Part-Time
รับสมัครงานบริษัท Korea Land & Housing Cooperation (LH)
บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครตำแหน่งงานและสหกิจศึกษา
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานจำนวนมาก
JOBMYWAY.COM รวมตำแหน่งงาน ระดับ “ปริญญาตรี”
ประกาศรับสมัครงาน Sale Executive !!
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
เว็บไซต์หางาน eJoblive
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว