รอบรั้ว มศว
 
Image ผศ.ดร.ทายาท ศรียาภัย รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยในต่างประเทศ
ผศ.ดร.ทายาท ศรียาภัย รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยในต่างประเทศ  
Image มศว เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Dublin City University
มศว เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr. Cathal Gurrin, Acting head of the School of Computing, Dublin City University  
Image อธิการบดี มศว ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ณ National University of Kaohsiung, Taiwan
อธิการบดี มศว ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ณ National University of Kaohsiung, Taiwan  
Image นิสิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คว้า 3 รางวัล ประกวดหนังสั้น ไทยดี มีมารยาท
นิสิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คว้า 3 รางวัล ประกวดหนังสั้น ไทยดี มีมารยาท  
Image นิสิต คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้รับรางวัล Honorable mention (รางวัลชมเชย)
นิสิต คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้รับรางวัล Honorable mention (รางวัลชมเชย)