รอบรั้ว มศว
 
Image ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561  
Image ขอแสดงความยินดีนางสาวลักษิกา หวังธำรง ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา
ขอแสดงความยินดีนางสาวลักษิกา หวังธำรง ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา  
Image คณะกายภาพบำบัด มศว ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก Singapore Institute of Technology
คณะกายภาพบำบัด มศว ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก Singapore Institute of Technology  
Image นิสิต มศว รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นิสิต มศว รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
Image นิสิต มศว คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นิสิต มศว คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี