รอบรั้ว มศว
 
Image ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ จัดอบรมหมอจิ๋วรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำชุมชนสร้างสุขภาพดี
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ จัดอบรมหมอจิ๋วรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำชุมชนสร้างสุขภาพดี เรียนรู้เรื่องความดันโลหิตสูง  
Image ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ รับมอบเงินบริจาค
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ รับมอบเงินบริจาค  
Image CSR เพื่อสังคมกับทีมเวชศาสตร์ฉุกเฉินสอนการช่วยฟื้นคืนชีพให้ประชาชน
CSR เพื่อสังคมกับทีมเวชศาสตร์ฉุกเฉินสอนการช่วยฟื้นคืนชีพให้ประชาชน  
Image มศว ได้รับรางวัลด้านการเรียนการสอนดีเด่นจำนวน 3 รางวัล
มศว ได้รับรางวัลด้านการเรียนการสอนดีเด่นจำนวน 3 รางวัล  
Image ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์