รอบรั้ว มศว
 
Image เหรียญทองและเหรียญทองแดง จากการแข่งขันลีลาศประเภท Standard class E single dance Viennese waltz
เหรียญทองและเหรียญทองแดง จากการแข่งขันลีลาศประเภท Standard class E single dance Viennese waltz  
Image นิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา รับรางวัลประกวดทำสื่อส่งเสริมจรรยาบรรวิชาชีพ (ประเภทหนังสั้น)
นิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับรางวัลประกวดทำสื่อส่งเสริมจรรยาบรรวิชาชีพ (ประเภทหนังสั้น) ประจำปี 2562  
Image รองศาสตราจารย์ ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร ได้รับเชิญให้เป็นกองบรรณาธิการ ของ Journal of Dairy Scienc
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร ได้รับเชิญให้เป็นกองบรรณาธิการ (editorial board) ของ Journal of Dairy Science  
Image เรียนรู้วิถีชีวิตคนชนเผ่า "ปกาเกอะญอ"
เรียนรู้วิถีชีวิตคนชนเผ่า "ปกาเกอะญอ"  
Image เหรียญทองแดง จากการแข่งขันลีลาศ Latin Class D
เหรียญทองแดง จากการแข่งขันลีลาศ Latin Class D