รอบรั้ว มศว
 
Image งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์ฯ มศว จัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ
งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์ฯ มศว จัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ  
Image นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น  
Image นิสิต มศว คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด Viral Video Contest eCommerce week Viral Contest
นิสิต มศว คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด Viral Video Contest eCommerce week Viral Contest  
Image นิสิต คณะวิทยาศาตร์ มศว รับรางวัลจากงานวันนักประดิษฐ์
นิสิต คณะวิทยาศาตร์ มศว รับรางวัลจากงานวันนักประดิษฐ์  
Image นิสิต มศว รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
นิสิต มศว รับรางวัลเยาวชนดีเด่น