รอบรั้ว มศว
 
Image ขอแสดงความยินดีกับ นายพิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ นายพิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ (เอิร์ท) ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์  
Image ขอแสดงความยินดีกับนายกานต์ดนัย แก้วงาม
ขอแสดงความยินดีกับนายกานต์ดนัย แก้วงาม  
Image ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน กีตาร์คลาสสิก รายการ TGS Award 2021
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน กีตาร์คลาสสิก รายการ TGS Award 2021  
Image พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่เข้าอบรมหลักสูตร Financial Literacy By SCB Academy
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่เข้าอบรมหลักสูตร Financial Literacy By SCB Academy  
Image ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์