รอบรั้ว มศว
 
Image โครงการปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา
โครงการปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา  
Image นิสิต มศว เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2563
นิสิต มศว เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2563  
Image กิจกรรมรักษ์โลก รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการแยก ลดขยะ
กิจกรรมรักษ์โลก รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการแยก ลดขยะ  
Image คณะแพทยศาสตร์ มศว พิธีไหว้ครู
คณะแพทยศาสตร์ มศว พิธีไหว้ครู  
Image โครงการ ต๊อกแต๊ก หุ่นยนต์อำนวยความสะดวกสำหรับจัดส่งของในโรงพยาบาลแบบอัตโนมัติ
โครงการ ต๊อกแต๊ก หุ่นยนต์อำนวยความสะดวกสำหรับจัดส่งของในโรงพยาบาลแบบอัตโนมัติ