รอบรั้ว มศว
 
Image ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มศว รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มศว รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท  
Image คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9
คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9  
Image ส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ให้คำปรึกษา ปีการศึกษา 2561
ส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ให้คำปรึกษา ปีการศึกษา 2561  
Image คณะพยาบาลศาสตร์ มศว จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มศว จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
Image นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ รับรางวัลดีเด่น จากการเเข่งขันทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย
นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ รับรางวัลดีเด่น จากการเเข่งขันทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย