รอบรั้ว มศว
 
Image ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  
Image ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  
Image ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม นำนิสิตจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนหนองบัว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม นำนิสิตจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนหนองบัว  
Image ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติ
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติ  
Image วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จัดโครงการบริการวิชาการพัฒนาภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จัดโครงการบริการวิชาการพัฒนาภาษาอังกฤษ