รอบรั้ว มศว
 
Image พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์  
Image มศว นมร และบริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด ร่วมแถลงข่าวการผลิตชุดตรวจโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว
มศว นมร และบริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด ร่วมแถลงข่าวการผลิตชุดตรวจโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว  
Image ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพันธ์ บุบผานนท์
ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพันธ์ บุบผานนท์  
Image นิสิตปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ GHB Innovation Award 2020
นิสิตปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ GHB Innovation Award 2020  
Image ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม