รอบรั้ว มศว
 
Image พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง สถาบันการศึกษา จำนวน 10 สถาบัน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง สถาบันการศึกษา จำนวน 10 สถาบัน  
Image นิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มศว ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1
นิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มศว คว้า ที่ 1 และที่ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1  
Image นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันคัดลายมือ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันคัดลายมือ  
Error 1: Requested folder does not contain any image files ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ  
Image ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว ปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำร่วม
ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว ปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำร่วม