Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 May 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2564 แจ้งปิดถนนบริเวณด้านหน้าหอพักนิสิตแพทย์ชั่วคราว
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 58 - 63
ขยายเวลาหยุดให้บริการตลาดนัด มศว ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
ขยายเวลาเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น มศว ถึงวันที่ 11พฤษภาคม 2564
ประกาศหยุดให้บริการตลาดนัด ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 เมษายน 2564
ประกาศรับสมัครผู้ให้บริการเช่าตัด เสื้อครุย ชุดสูท ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมประจำภาคปลายและภาคฤดูร้อน ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ...
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว