Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

โครงการสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560
รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ 1 ช่างเทคนิค (2)7 - 5611 ,(2)7 - 5616 และ ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค (2)7 - ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน) ...
โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ i-Thesis ...
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดานางคำนึง พ่วงปิ่นเพชร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก นักตรวจสอบภายใน 1) 7-2442 , (1) 7-4838 , (1) 7-5503 และ (1) ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 – 5146 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning in STEM Education
ผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 3928
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3390 สังกัดสาขาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ...
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยศิลปวัฒนธรรม เลขประจำตำแหน่ง ...
รับสมัครงาน นักวิชาการช่างศิลป์ (1) 7 - 6001สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
รับสมัครงาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1) 7 - 6000 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
ขอเชิญร่วมงาน WATER FESTIVAL 2018
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว