Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ( 1 ) 7 – 6379 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
โครงการบรมนาถบพิตรรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 6125 สังกัดภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ผลการสรรหาตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 5760 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1465 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 3620 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผลการสรรหา (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-9) 7 ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการสร้างสรรค์ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 6758 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา( 1 ) 7 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ...
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว