Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศปิดทำการวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบรถจักรยาน ภายในบริเวณหอพัก
กำหนดการเข้าหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 

กิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 คณะพลศึกษางดให้บริการ
ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Peter Amstutz จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
 

อบรม

โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 6544 สังกัดฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0330 และ (1) 7 - 3800 ...
รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุนหอการค้าไทย-อเมริกัน AMCHAM
เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ Youth of Excellent Scheme of ...
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครงานจำนวนมาก A&W สาขา MRT สุขุมวิท MRT พระรามเก้า MRT เพชรบุรี
งาน บาริสต้า
ประชาสัมพันธ์งาน Digital Job Matching วันที่ 23-25 กรกฎาคม 61
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว