Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 November 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วิชา SWU121
1-30 พฤศจิกายน 2562 การแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2562
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 หยุดจำหน่ายสินค้าตลาดนัด มศว 1 วัน
 

กิจกรรม

ขอเชิญชม Piano Masterclass โดย Prof. Aryo Wicaksono จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ขอเชิญร่วมชมการแสดงกู่เจิง
ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม #กรุงรัตนโกสินทร์
 

อบรม

การอบรมประยุกต์แบบจำลองของกระดูกและกล้ามเนื้อ
การอบรมประยุกต์แบบจำลองของกระดูกและกล้ามเนื้อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7-5548 และ (2) 7-5005 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 – 5298, (2) 7 – 5302 ...
ยกเลิกประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ (2) 7-5548 และ (2) 7-5005 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง(10-9) 7 – 5622 และ (10-9) 7 – 5623 ...

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

โครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ ไทย-จีนสมัยที่ 23
CMKL University scholarships
CMKL University scholarships
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว