Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

เลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563
เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย เพื่อไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
โครงการภาคฤดูร้อน Summer Business Program, University of Victoria ประเทศแคนาดา
 

กิจกรรม

ขอร่วมงานแถลงข่าวเตรียมพร้อมจัดงาน "วันการได้ยินโลก ปี 2563"
ขอเชิญชม Guitar Masterclass จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
พิธีพระราชทานเพลิงศพ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา2562
 

อบรม

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม "การประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563"
โครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Transformation : Designing the business ...
การอบรมประยุกต์แบบจำลองของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3604 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 2543 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2003 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ


ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครผู้สื่อข่าว กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง 1 อัตรา
Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET 2020
ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว