Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

"โครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว (PM 2.5) สู่ลมหายใจ"
ประกาศรับสมัครกรรมการคุมสอบ
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่น Exemption รายวิชา SWU193 / SWU194 ภาคเรียนที่ 1 /2566
 

กิจกรรม

โครงการบรมนาถบพิตรรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ...
25 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปีพุทธศักราช 2566
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์
 

อบรม


สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 6125 สังกัดภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการสร้างสรรค์ ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วม โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 27 ...
เปิดสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ปีการศึกษา 2566

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
บริษัท คินลอง ฮาร์ดแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน
บริษัท คินลอง ฮาร์ดแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว