Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 September 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอเชิญชมนิทรรศการ จิตกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร้านครุยสุกัญญาเปิดให้บริการ วัดตัวชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1 วันที่ 9 - 29 ...
วันที่ 12 กันยายน 2562 ตลาดนัด มศว หยุดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 1 วัน
 

กิจกรรม

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 19 กันยายน 2562 คณะพลศึกษาจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
The 160th AUN Quality Assessment at Program Level
 

อบรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ
โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบริการวิชาการด้านไอที" ในหัวข้อ "การเขียนเอกสารและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์ (LaTeX)
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6342 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
แก้ไขประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (2) 7 – 2016 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0227 สังกัดสาขาวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง(10-9) 7 – 5622 และ (10-9) 7 – 5623 ...

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

Junior Research Fellowship Program 2020
รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี หลายอัตรา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว