Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
3 December 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (มศว คลินิก)
การลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี
รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ภายในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ...
 

กิจกรรม

Social Sciences Virtual Run วิ่งข้ามปี 2021-22
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา Life Sciences Foresight Seminar
วันสถาปนา​คณะทันตแพทยศาสตร์
 

อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย วิธีการลงทุนเหรียญดิจิทัล
เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ โครงการบริการวิชาการภาษาตะวันตก รุ่นที่ 2/2564
สัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 1791 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 – 1569 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0158 สังกัดภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ


ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ASEA-UNINET Bernd Rode Award 2022 Call for Application
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ของ สวทช. หัวข้อ “Microbial Genomics and Genomic Medicine”
Maths Teacher for Immediate Start
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว