Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี ...
ผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง
ประกาศ เรื่อง เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2562
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมพิธีทักษิณาวรรตสักการะบูชาพระบรมธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา
กิจกรรม โครงข่ายการทำงานภายในที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งที่ 2 ของสำนักงานอธิการบดี
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 

อบรม

ขอเรียนเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ...
63rd & 64th IATSS Forum in 2020
โครงการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว อบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (2) 7 – 2520 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 2517 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0944 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง(10-9) 7 – 5622 และ (10-9) 7 – 5623 ...
ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562
ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุนหอการค้าไทย-อเมริกัน AMCHAM
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย สัญญาจ้างเดือนมิ.ย.-ธ.ค.2562
ขยายเวลารับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ UMAP-COIL
ชื่อ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับสมัครนักศึกษาทำงานPart Time
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว