Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

เปิดรับข้อเสนอขอรับผู้เชี่ยวชาญเกาหลีเข้ามาปฏิบัติงานประจำหน่วยงานในประเทศไทย ภายใต้กรอบ World ...
อาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
 

กิจกรรม

29 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมโครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ มศว
30 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมงาน SWU Job Fair 2024
26 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2566
 

อบรม

อบรม "Hands-on Oracle Cloud Computing"
การขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัคร ...

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทันตแพทย์ (10-1)7–4521,(10-1) 7–5015,(10-1) 7–4454 และ(10-1) ...
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
 

รับเข้าศึกษาต่อ


ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

เชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Girls in ICT Day Thailand 2024 และ โครงการอบรมทักษะดิจิตอล
บริษัท AIA จัดงาน COP ประจำเดือนเมษายน ปี 2567
ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง Associate Flood and Drought Forecaster (AFDF)
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว