Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน SWU Moodle
ชะลอการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ประกาศจากส่วนพัฒนาสภาพกายภาพ เปิด-ปิดประตู
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงาน "วันการได้ยินโลก ปี 2562" "World Hearing Day 2020"
ประกาศตารางสอบ SWU-SET สำหรับนิสิตปริญญาตรี รหัส62
ขอร่วมงานแถลงข่าวเตรียมพร้อมจัดงาน "วันการได้ยินโลก ปี 2563"
 

อบรม

SEED Business Development Service+
โครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Transformation : Designing the business ...

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 6720 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1890 และ (1) 7 - 1891 ...
รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2784 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ


ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างรายวันสำนักงาน
กิจกรรมการประกวดคลิปรณรงค์ประหยัดน้ำโดยใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการับรอง"ฉลากประหยัดน้ำ"ของก ...
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ Digital Marketing online
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว