Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 July 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยโซเฟีย
Exchange Program@VIA U. College, Denmark
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานเริ่มสิงหาคม 2562
รับสมัครเลขาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาเกาหลี (Secretary and Korean Interpreter)
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานปี 2563
ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship 2019
รับสมัครงานเขียน application บนมือถือ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ QC โรงงานอาหาร
กรมประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว