Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 September 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

Junior Research Fellowship Program 2020
รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี หลายอัตรา
ทุนศึกษาหลักสูตร SDG Professional Course
Exchange Program@VIA U. College, Denmark
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานเริ่มสิงหาคม 2562
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานปี 2563
รับสมัครเลขาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาเกาหลี (Secretary and Korean Interpreter)
รับสมัครงานเขียน application บนมือถือ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ QC โรงงานอาหาร
รับสมัครตำแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่น
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว