Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
18 July 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดงานพุทธศิลป์ผ่าน โปรแกรม 3D ในงาน Buddhist Art Thailand 2024
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ระดับมาตรฐาน"
ขอเชิยผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวันและเส้นทางสู่อาชีพ ประจำปี 2567
เชิญเข้าร่วมงานประชุมและนิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีด้านพลังงานนานาชาติภายใต้สัปดาห์แห่งความยั่งยืน
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
การประกวด สุนทรพจน์ภาษาเกาหลีประจำปี 2567
รับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ มนุษยชน วาระปี ...
ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม
Looking for the General Assistant, 55K Racing Co., Ltd.
รับนักศึกษาเพื่อฝึกงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว