Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 November 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เลขประจำตำแหน่ง(2)7-2016 สังกัดสำนักงานคณบด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4012 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(1) ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6342 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4535 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5886 ...
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว