Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 October 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

กิจกรรม


โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และสถาบันกษัตริย์
พิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ขอเชิญประชาชนทั่วไปรับบริการทางด้านทันตกรรมฟรี
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญชม Piano Concert and Masterclass by Prof.Dr. Diego Caetano จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
การอบรมประยุกต์แบบจำลองของกระดูกและกล้ามเนื้อ
วันที่ 26 ตุลาคม 2562 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว