Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (มศว คลินิก)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม หัวข้อ "Developing Quality APEC Projects (Concept Notes and Project ...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ Tenth Global Partners Meeting for Nursing and Midwifery
ขอเชิญร่วม mRNA 4th Scientific Colloquium on Establishing R&D Consortia in South-East Asia to ...
รับสมัครตำแหน่งงาน (Exams Coordinator และ เจ้าหน้าที่โครงการ)
รับสมัครผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว ฯ ประจำปีการศึกษา 2566-2568
ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อกองทุนพระภิกษุสงฆ์อาพาธ
การเสนอชื่อผู้รับรางวัล Japan Foundation Award 2024
ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2567
Urgent Call for Full-Time Native English Speaking Lecturer
ยูเนสโกประสงค์จะมอบรางวัล
ทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวน (ระยะเวลา 1 ปี)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์และอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2567 ...
รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2567
ตารางเดินรถงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2566
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขยายวันส่งผลการสอบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ...
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2567 ณ มศว ประสานมิตร
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2567 ณ มศว องครักษ์ ตลาดวันพุธ ...
การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 19- 29 พฤศจิกายน 2566
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครสอบชิงทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar ...
[เปิดรับสมัคร] ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ...
งานนิทรรศการแนะนำการสอบ HSK
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค มศว องครักษ์
กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้เเทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเ ...
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2567
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่น Exemption รายวิชา SWU193 / SWU194 ภาคเรียนที่ 1 /2566
 

กิจกรรม

29 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมโครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ มศว
30 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมงาน SWU Job Fair 2024
26 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2566
 

อบรม

อบรม "Hands-on Oracle Cloud Computing"
การขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัคร ...

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทันตแพทย์ (10-1)7–4521,(10-1) 7–5015,(10-1) 7–4454 และ(10-1) ...
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
 

รับเข้าศึกษาต่อ


ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

บริษัท AIA จัดงาน COP ประจำเดือนเมษายน ปี 2567
ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง Associate Flood and Drought Forecaster (AFDF)
รับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2568
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว