Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 January 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ...
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564
การป้องกันที่สำคัญกับคนทุกวัย วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (Boostrix)
โปรแกรมออนไลน์: การใช้โซเชียลมีเดียของไทยและญี่ปุ๋น Intercultural Comparison about SNS in Japan ...
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดทุก 1 ปี ระวัง!เสี่ยงป่วยรุนแรง
ตารางการเดินรถงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิ ...
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (มศว คลินิก)
การลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี
รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ภายในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ...
ขั้นตอนการยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน
ถามตอบรายวิชา SWU300 ระบบ SWU MOODLE ONLINE สำหรับนิสิตรหัส 61
การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 2
ขอแสดงความยินดีกับนายศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2021 มศว ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ...
สร้างภูมิคุ้มกันตับ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1
SWUBAS E-Learning แหล่งเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านบริหารธูุรกิจ และกิจการเพื่อสังคม
ประกาศรายชื่อนิสิตขอยื่น Exemption (SWU121-124) Exit-Exam และนำคะแนนเข้าระบบ Supreme ภาคเรียนที่ ...
ประกาศ เรื่อง การยืนเสนอราคาการประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอ ปขมท.
ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว ...
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพนางลัดดาภรณ์ พิพัฒน์เขมากร
ตลาดนัด มศว ขยายเวลาปิดให้บริการถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564
ค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการคัดเลือกประกวดโครงการออกแบบตราสินค้า (Logo)
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมประจำภาคปลายและภาคฤดูร้อน ...
 

กิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การเพิ่ม-ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565
 

อบรม

โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาตะวันตก รุ่นที่ 1/2565
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย วิธีการลงทุนเหรียญดิจิทัล
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4684 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4686 สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 6022 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 

รับเข้าศึกษาต่อ


ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

บริษัท เป่า ลี่ ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
แสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว