Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 September 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อนิสิตขอยื่น Exemption (SWU121-124) Exit-Exam และนำคะแนนเข้าระบบ Supreme ภาคเรียนที่ ...
ประกาศ เรื่อง การยืนเสนอราคาการประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอ ปขมท.
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพนางลัดดาภรณ์ พิพัฒน์เขมากร
ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว ...
ตลาดนัด มศว ขยายเวลาปิดให้บริการถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564
ค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2564
คู่มือการจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-9)7-2686
โครงการ Thailand UMAP Micro-Credential
ประกาศผลการคัดเลือกประกวดโครงการออกแบบตราสินค้า (Logo)
ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองคิว นิสิตรหัส 58-63 (รุ่นพี่) ปีการศึกษา 2564
ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "จุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ" วันที่ ...
โครงการ UMAP
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตใหม่
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรุ่นพี่
SWU Alumni Development Program
ตลาดนัด มศว ประสานมิตร ขยายเวลาหยุดให้บริการ จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร เปิดรับอาสาสมัคร ผู้ที่มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าเสื่อม
ขยายเวลาหยุดให้บริการตลาดนัด มศว จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
โครงการประกวดออกแบบตราสินค้า (Logo) สำหรับชื่อสินค้า SWU ร้าน SWU SHOP
โครงการประกวดออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า ร้าน SWU SHOP
ผลกระทบต่อผู้ใช้งานบัญชี GAFE จากการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่ของบริษัท Google
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2564 แจ้งปิดถนนบริเวณด้านหน้าหอพักนิสิตแพทย์ชั่วคราว
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 58 - 63
ขยายเวลาหยุดให้บริการตลาดนัด มศว ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
ขยายเวลาเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น มศว ถึงวันที่ 11พฤษภาคม 2564
ประกาศหยุดให้บริการตลาดนัด ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 เมษายน 2564
ประกาศรับสมัครผู้ให้บริการเช่าตัด เสื้อครุย ชุดสูท ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565
ส่วนกิจการนิสิตรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ...
SWUTEL คนละครึ่ง
โครงการอบรมภาษาตะวันออก มศว
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมประจำภาคปลายและภาคฤดูร้อน ...
ขอแจ้งปิดบริการสถานที่ห้องเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ของสำนักคอมพิวเตอร์
 

กิจกรรม

วันสถาปนา​คณะทันตแพทยศาสตร์
จัดโครงการปฐมนิเทศ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
การนำเสนอผลงาน The 3rd BAs National Conference 2021 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ...
 

อบรม

เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ โครงการบริการวิชาการภาษาตะวันตก รุ่นที่ 2/2564
สัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดคณะพลศึกษา
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 1791 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัคร โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร1ปี)
ประกาศรับสมัคร โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์(นอกเวลา) รุ่นที่1

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว