Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 September 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อนิสิตผ่านการยื่นขอยกเว้นการเรียน (Exemption) วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป ...
วันที่ 22 กันยายน 2561 ...
กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันมหิดล " GIVE BLOOD = GIVE LIVE "
 

กิจกรรม

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561
โครงการงานเกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2561
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. เปิดให้บริการทำฟันฟรี
 

อบรม

โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (1) 7-4441 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 1034 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College
ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุนหอการค้าไทย-อเมริกัน AMCHAM
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครงาน
ด่วน! รับสมัครงาน บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ(1991) มหาชนจำกัด ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
ด่วน! รับสมัครงาน บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ(1991) มหาชนจำกัด ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
European Research Funding Opportunities
โครงการประกวดแคมเพจ์นออนไลน์ “Isuzu Creative Brains Challenge 2018”
กิจกรรมประกวดออกแบบ Banner สำหรับ website ท่องเที่ยว
World Friend Korea Advisors Program
ทุน UMAP Programs A&B
ทุนการศึกษารัฐบาลบราซิล
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี
“การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงในงานวิจัยสาธารณสุข”
งาน บาริสต้า
รับสมัครงานจำนวนมาก A&W สาขา MRT สุขุมวิท MRT พระรามเก้า MRT เพชรบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักวิจัย
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติเพื่อการฝึกงาน IAESTE
ประชาสัมพันธ์งาน Digital Job Matching วันที่ 23-25 กรกฎาคม 61
งาน บาริสต้า
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันประกวดไอเดียภายใต้แนวคิด“New Farming Model 2030”
รับสมัครเจ้าหน้าที่ QC, R&D, Production
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครข้าราชการ
รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Retouch
โครงการ “Study in India”
โครงการฝึกอบรม “Setting up for Sustainable IT Infrastructure for Advanced IT Using Conventional, ...
การศึกษาต่อ ณ Nalanda University, Rajgir, India
การประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Call for Joint Proposals) ...
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนิสิตระดีบบัณฑิตศึกษา
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ขยายเวลรับสมัครคัดเลือกบุตตล
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี
สถาบัน EF Education First ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขัน
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครผู้อำนวยการ 2 อัตรา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ...
กรมชลประทานได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
องค์การสะพานปลา ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงาน
ASEA-UNINET Staff Exchange-One Month Scholarship 2018
หลักสูตรวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
เปิดรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
โครงการ Japan Internship 2018
CHANEL (Thailand): การรับสมัครงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่
ประชุมวิชาการประจำปี 2561
รับนักสาธารณสุข ทำงานประจำคลินิก ย่านลาดพร้าว-ห้วยขวาง
รับสมัครเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Young Professionals Programme ประจำปี2018
Call for interns
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2562
Social Entrepreneur Incubator Free Summer Program
กิจกรรม Enhancing Growth Mindset For Kids
บริษัท G2-Travel รับสมัครงาน
บริษัท G2-Tarvel จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Accounts Payable Executive
Mac to School
บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงานด้านประสานงานและการตลาด 1 ตำแหน่ง
บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงานด้านประสานงานและการตลาด 1 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Human Resources and Administrator Officer
เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Human Resources and Administrator Officer บริษัท ไทย อีสตราเจ็ท จำกัด
บริษัท เอ-ลิส คอร์ปอเรท เปิดรับสมัครงาน
เชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้า Why I want to have my adventure in Malaysia
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (กลุ่มบริษัท VAUBAN GROUP จำกัด )
รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชกาพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเข้าศึกษา
ทุน UMAP Program C
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับโอนข้าราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกษา
สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครงาน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดโครงการอบรม
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
ทุนศึกษา ณ ประเทศไอร์แลนด์
ทุนฟุลไบรท์
ทุนรัฐบาลแคนาดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครศึกษาต่อ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จำกัด รับสมัครงาน
บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครศึกษาต่อ
สำนักงาน กสทช. รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
รับสมัคร 11th Post Graduate Course in Space and Atmospheric
11th Post Graduate Course in Satellite Meteorology and Global Climate
11th Post Graduate Course in Remote Sensing and Geographic Information System
รับสมัครนักออกแบบเครื่องประดับ
Financial Advisor / ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
MIT Global Startup Workshop 2018 in Bangkok (26-28 มีนาคม 2561)
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง IT Project Coordinator และ Programmer
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเรียนต่อ
กลุ่มบริษัทในเครืออุดมศึกษากรุ๊ป เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งกองบรรณาธิการหนังสือเด็ก
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
นักศึกษาฝึกงานด้าน SEO
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาต่าระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
พนักงานปฏิบัติงานหรือฝึกงาน
กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จัดโครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ
Urgently Required Employees
ประกาศรับสมัครพนักงาน นักศึกษา จบใหม่ จำนวนจำกัด
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว