Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขออนุญาตปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME ...
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจแจ้งความจำนงเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 

กิจกรรม

โครงการประกวดออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า
โครงการประกวดออกแบบตราสินค้า (Logo) สำหรับชื่อสินค้า
ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องวันในวันมาฆบูชา
 

อบรม

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง ขอตำแหน่งวิชาการด้วยระเบียบใหม่ 2563 ใครว่ายาก?
ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการสัมมนา เรื่อง “Advancing Sport and Exercise Curriculum in Higher ...
ขอเชิญบุคลากรผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนเข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6542 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัคร โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร1ปี)
ประกาศรับสมัคร โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์(นอกเวลา) รุ่นที่1

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

Ernst Mach ASEA-UNINET Short-term Research Grant
ประกาศรับบุคลากร
การประกวดกีตาร์Acousticชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท
รับสมัครวิศวกรเชี่ยวชาญเครื่อมือแพทย์ (Clinical Engineer) 2 อัตรา
รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน
ขอเชิญนิสิต,นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบหน้ากาก
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับของบริษัท Ascend Group
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน แผนก Spa and Wellness
กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครชาวต่างชาติเข้าทำงาน
ฝากประวัติกับ Jobs Labo ก็เพิ่มโอกาสได้งานใหม่ได้ง่ายๆ
LINE MAN Wongnai เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน!
รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน
เปิดใหม่ ธาราเพลส
[LINE MAN Wongnai] ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการ
เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน
ขอเชิญส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด “中清杯”
ประกวดรูปภาพ "ตามหาตู้ SUN108 ตาม MRT"
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง กราฟิกดีไซน์เนอร์ จำนวน 2 อัตรา
เปิดแล้ว !!! ตลาดนัด มศว ตามแนววิถีใหม่ New normal พร้อมมาตรการป้องกัน COVID - 19
Internship Opportunity with TLScontact (August-December 2020)
Internship Opportunity with TLScontact (Jan-Apr2021)
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานของบริษัท Ascend Group
Ernst Mach ASEA-UNINET Short-term Research Grant
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว