Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการจากสำนักคอมพิวเตอร์
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดานายธรรมรัตน์ ประสาทพจน์
ผศ.แผน เจียระนัย อดีตคณบดีคณะพลศึกษา ถึงแก่กรรม
 

กิจกรรม

ครบรอบ 19 ปี สถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 เมย 2562 เปิดให้บริการทางทันตกรรมตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยไม่คิดมูลค่า
การยกระดับคุณภาพหลักสูตร สู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2
 

อบรม

รับสมัครทีมเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ขอเชิญชวนร่วมโครงการ Education ICT Forum 2019
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1025 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1246 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (1) 7 - 4073 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2561 ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนศึกษา ณ ประเทศไอร์แลนด์
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
National and International Conference 2019 PANYAPIWAT INSTITUTE
ทุน Darmasiswa Scholarship Program
รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม(Operation Officer)
รับสมัครงานตำแหน่ง Customer Engagement Officer แนะนำหลักสูตรและบริการด้าน IT
งานตำแหน่ง Associate Consult / Consultant ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัย
รับสมัครงานเขียน application บนมือถือ
ทุน UMAP Program A&B
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคล
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
Taiwan Scholarships 2019
สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการส่งผลงานประกวดออกแบบมาสคอต
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บุลเลี่ยน แอนด์ เมททอล โบรคเกอร์ส (กรุงเทพ) จำกัด รับสมัครงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
รับสมัครเจ้าหน้าที่ QC โรงงานอาหาร
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกงานทำหน้าที่ผู้ช่วยโครงการ SEED
ทุน Turkey Scholarships
ทุนฟุลไบรท์ เรียนต่อ ป.โท/ป.เอก
Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET 2019
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน
Taiwan's Education and Scholarships Thailand 4.0 Scheme
กรมชลประทาน รับสมัครงาน
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา รับสมัครงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน
บริษัท แคนเซอิ รับสมัครงาน
Join TICC Team as Media and Editorial Manager
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน
ROBINSON JEANS DIY Contest
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครงาน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน
สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ เชิญร่วมเป็นอาสาสมัครงานวิจัย
กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
กรมประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
รับสมัครตำแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่น
Bernd Rode Award 2019
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดี
บริษัทเคมีเอเซียจำกัดรับสมัครงาน
สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมสัมนาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครงาน
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ รับสมัครงาน
TNE Mission one-to-one meeting
การรับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้โครงการ “Endeavour Leadership Program ELP
Opening of Applications for Chevening Scholarships 209/2020
ปตท.สผ. ขอประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา
องค์การสะพานปลา รับสมัครงาน
รับสมัครล่ามแปลภาษาหรือผู้ช่วย part time/ full time ด่วน (1 ตำแหน่ง)
รับสมัครงาน
ด่วน! รับสมัครงาน บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ(1991) มหาชนจำกัด ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
โครงการประกวดแคมเพจ์นออนไลน์ “Isuzu Creative Brains Challenge 2018”
European Research Funding Opportunities
กิจกรรมประกวดออกแบบ Banner สำหรับ website ท่องเที่ยว
ทุน UMAP Programs A&B
งาน บาริสต้า
รับสมัครงานจำนวนมาก A&W สาขา MRT สุขุมวิท MRT พระรามเก้า MRT เพชรบุรี
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติเพื่อการฝึกงาน IAESTE
รับสมัครเจ้าหน้าที่ QC, R&D, Production
โครงการฝึกอบรม “Setting up for Sustainable IT Infrastructure for Advanced IT Using Conventional, ...
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (กลุ่มบริษัท VAUBAN GROUP จำกัด )
รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent)
Financial Advisor / ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว