Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

บริการให้คำปรึกษาสำหรับนิสิต มศว
รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ
เพิม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2561 (นิสิตรหัส54-61)
 

กิจกรรม

การบรรยาย เรื่อง Does emotion matter to science learning?
มุมทางการเมืองกับความเหลื่อมล้ำทางสังคม
กิจกรรม Unlock Your English: ภาษาอังกฤษดีชีวิตเปลี่ยน
 

อบรม

โครงการอบรมนานาชาติประจำปี 2562
โครงการอบรม " การเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลง "
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 0950 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0947 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4535 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2561 ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนฟุลไบรท์ เรียนต่อ ป.โท/ป.เอก
Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET 2019
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน
Taiwan's Education and Scholarships Thailand 4.0 Scheme
กรมชลประทาน รับสมัครงาน
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา รับสมัครงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน
บริษัท แคนเซอิ รับสมัครงาน
Join TICC Team as Media and Editorial Manager
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน
ROBINSON JEANS DIY Contest
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน
กรมประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ เชิญร่วมเป็นอาสาสมัครงานวิจัย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครงาน
สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
Bernd Rode Award 2019
รับสมัครตำแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่น
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
บริษัทเคมีเอเซียจำกัดรับสมัครงาน
สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมสัมนาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครงาน
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดี
TNE Mission one-to-one meeting
การรับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้โครงการ “Endeavour Leadership Program ELP
Opening of Applications for Chevening Scholarships 209/2020
ปตท.สผ. ขอประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา
องค์การสะพานปลา รับสมัครงาน
รับสมัครล่ามแปลภาษาหรือผู้ช่วย part time/ full time ด่วน (1 ตำแหน่ง)
รับสมัครงาน
ด่วน! รับสมัครงาน บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ(1991) มหาชนจำกัด ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
ด่วน! รับสมัครงาน บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ(1991) มหาชนจำกัด ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
โครงการประกวดแคมเพจ์นออนไลน์ “Isuzu Creative Brains Challenge 2018”
European Research Funding Opportunities
กิจกรรมประกวดออกแบบ Banner สำหรับ website ท่องเที่ยว
World Friend Korea Advisors Program
ทุน UMAP Programs A&B
ทุนการศึกษารัฐบาลบราซิล
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี
“การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงในงานวิจัยสาธารณสุข”
งาน บาริสต้า
รับสมัครงานจำนวนมาก A&W สาขา MRT สุขุมวิท MRT พระรามเก้า MRT เพชรบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักวิจัย
ประชาสัมพันธ์งาน Digital Job Matching วันที่ 23-25 กรกฎาคม 61
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติเพื่อการฝึกงาน IAESTE
รับสมัครเจ้าหน้าที่ QC, R&D, Production
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครข้าราชการ
รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Retouch
โครงการฝึกอบรม “Setting up for Sustainable IT Infrastructure for Advanced IT Using Conventional, ...
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ASEA-UNINET Staff Exchange-One Month Scholarship 2018
Call for interns
บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงานด้านประสานงานและการตลาด 1 ตำแหน่ง
บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงานด้านประสานงานและการตลาด 1 ตำแหน่ง
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (กลุ่มบริษัท VAUBAN GROUP จำกัด )
รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent)
รับสมัครนักออกแบบเครื่องประดับ
Financial Advisor / ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จัดโครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว