Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ปิดบริการชั่วคราว 4-6 พย. 63
เปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
โรงแรมสวูเทล พร้อมให้บริการห้องพักแบบรายเดือน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ในราคาสุดพิเศษ
 

กิจกรรม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมเรียนรู้ ในหัวข้อ"Logistic Issues: The Discussion on Ocean Freight Update, ...
ขอเชิญชมการแสดง Jazz Broadway ผลงานของนาฏศิลป์สากลรุ่นที่ 26
 

อบรม

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการสัมมนา เรื่อง “Advancing Sport and Exercise Curriculum in Higher ...
ขอเชิญบุคลากรผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนเข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 3569 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4612 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ


ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครชาวต่างชาติเข้าทำงาน
ฝากประวัติกับ Jobs Labo ก็เพิ่มโอกาสได้งานใหม่ได้ง่ายๆ
LINE MAN Wongnai เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน!
รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน
เปิดใหม่ ธาราเพลส
[LINE MAN Wongnai] ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการ
ขอเชิญส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด “中清杯”
เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน
ประกวดรูปภาพ "ตามหาตู้ SUN108 ตาม MRT"
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง กราฟิกดีไซน์เนอร์ จำนวน 2 อัตรา
Internship Opportunity with TLScontact (August-December 2020)
เปิดแล้ว !!! ตลาดนัด มศว ตามแนววิถีใหม่ New normal พร้อมมาตรการป้องกัน COVID - 19
Internship Opportunity with TLScontact (Jan-Apr2021)
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานของบริษัท Ascend Group
GEPOT12 General English Proficiency ครั้งที่ 12
รับสมัครและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหารองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
NAWA Chair Programme Guest Professors in Poland
ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างรายวันสำนักงาน
กิจกรรมการประกวดคลิปรณรงค์ประหยัดน้ำโดยใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการับรอง"ฉลากประหยัดน้ำ"ของก ...
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ Digital Marketing online
ทุนฝึกอบรม IATSS Forum
ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากร
มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาที่เรียนดี
รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Japanese Speaking (Urgent !!)
กิจกรรม Workshop Filmmaking Class โครงการ ‘อัปคลิปพิชิตเสน ปี 6’
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานปี 2563
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว