Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย”
นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 รับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)
ประกาศ เรื่อง เรียกสำรองมาทำสัญญา ตลาดนัด มศว
 

กิจกรรม

"ผ่าวิกฤตฝุ่น PM 2.5 กับการรับมือด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพคนไทย"
ขอเชิญร่วมพิธีทักษิณาวรรตสักการะบูชาพระบรมธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา
กิจกรรม โครงข่ายการทำงานภายในที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งที่ 2 ของสำนักงานอธิการบดี
 

อบรม

ขอเรียนเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ...
63rd & 64th IATSS Forum in 2020
โครงการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว อบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1401 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 1785 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 0957 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง(10-9) 7 – 5622 และ (10-9) 7 – 5623 ...
ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานปี 2563
รับสมัครเลขาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาเกาหลี (Secretary and Korean Interpreter)
ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
รับสมัครวิศวกรโยธา
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย สัญญาจ้างเดือนมิ.ย.-ธ.ค.2562
ขยายเวลารับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ UMAP-COIL
ชื่อ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับสมัครนักศึกษาทำงานPart Time
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ UMAP-Program C
Hackitect : Hackathon to make ARCHITECT's life easier.
ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship 2019
รับสมัครครู วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Careers Day
ทุนการศึกษาป.โท ประเทศจีน
Fulbright HHH Fellowship Program 2020
Fulbright FLTA 2020
ทุนศึกษา ณ ประเทศไอร์แลนด์
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
National and International Conference 2019 PANYAPIWAT INSTITUTE
รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม(Operation Officer)
ทุน Darmasiswa Scholarship Program
รับสมัครงานตำแหน่ง Customer Engagement Officer แนะนำหลักสูตรและบริการด้าน IT
งานตำแหน่ง Associate Consult / Consultant ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัย
รับสมัครงานเขียน application บนมือถือ
ทุน UMAP Program A&B
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคล
สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน
Taiwan Scholarships 2019
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการส่งผลงานประกวดออกแบบมาสคอต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บุลเลี่ยน แอนด์ เมททอล โบรคเกอร์ส (กรุงเทพ) จำกัด รับสมัครงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
รับสมัครเจ้าหน้าที่ QC โรงงานอาหาร
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกงานทำหน้าที่ผู้ช่วยโครงการ SEED
ทุน Turkey Scholarships
ทุนฟุลไบรท์ เรียนต่อ ป.โท/ป.เอก
Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET 2019
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน
Taiwan's Education and Scholarships Thailand 4.0 Scheme
กรมชลประทาน รับสมัครงาน
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา รับสมัครงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน
Join TICC Team as Media and Editorial Manager
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ เชิญร่วมเป็นอาสาสมัครงานวิจัย
กรมประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
รับสมัครตำแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่น
ด่วน! รับสมัครงาน บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ(1991) มหาชนจำกัด ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
European Research Funding Opportunities
รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent)
Financial Advisor / ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว