Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศปิดทำการวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบรถจักรยาน ภายในบริเวณหอพัก
กำหนดการเข้าหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 

กิจกรรม

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 คณะพลศึกษางดให้บริการ
ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Peter Amstutz จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2561
 

อบรม

โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4208 สังกัดสาขาท่องเที่ยว ...
รับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7-4998 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7-5008 ...
รับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7 - 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุนหอการค้าไทย-อเมริกัน AMCHAM
เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ Youth of Excellent Scheme of ...
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันประกวดไอเดียภายใต้แนวคิด“New Farming Model 2030”
รับสมัครเจ้าหน้าที่ QC, R&D, Production
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครข้าราชการ
รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Retouch
การประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Call for Joint Proposals) ...
โครงการฝึกอบรม “Setting up for Sustainable IT Infrastructure for Advanced IT Using Conventional, ...
โครงการ “Study in India”
การศึกษาต่อ ณ Nalanda University, Rajgir, India
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ขยายเวลรับสมัครคัดเลือกบุตตล
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนิสิตระดีบบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3
สถาบัน EF Education First ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครผู้อำนวยการ 2 อัตรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขัน
กรมชลประทานได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
องค์การสะพานปลา ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงาน
เปิดรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
หลักสูตรวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
ASEA-UNINET Staff Exchange-One Month Scholarship 2018
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
โครงการ Japan Internship 2018
CHANEL (Thailand): การรับสมัครงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่
ประชุมวิชาการประจำปี 2561
รับนักสาธารณสุข ทำงานประจำคลินิก ย่านลาดพร้าว-ห้วยขวาง
รับสมัครเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Young Professionals Programme ประจำปี2018
Social Entrepreneur Incubator Free Summer Program
Call for interns
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรม Enhancing Growth Mindset For Kids
บริษัท G2-Travel รับสมัครงาน
บริษัท G2-Tarvel จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Accounts Payable Executive
Mac to School
บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงานด้านประสานงานและการตลาด 1 ตำแหน่ง
บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงานด้านประสานงานและการตลาด 1 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Human Resources and Administrator Officer
เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Human Resources and Administrator Officer บริษัท ไทย อีสตราเจ็ท จำกัด
บริษัท เอ-ลิส คอร์ปอเรท เปิดรับสมัครงาน
เชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้า Why I want to have my adventure in Malaysia
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (กลุ่มบริษัท VAUBAN GROUP จำกัด )
รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชกาพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน
สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครงาน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดโครงการอบรม
ทุน UMAP Program C
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเข้าศึกษา
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับโอนข้าราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครงาน
ทุนศึกษา ณ ประเทศไอร์แลนด์
ทุนฟุลไบรท์
ทุนรัฐบาลแคนาดา
ทุนการศึกษาป.โท ณ Xi'an Jiaotong U.
มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครศึกษาต่อ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด รับสมัครงาน
บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จำกัด รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครศึกษาต่อ
ทุนการศึกษา New Zealand ASEAN SCholarship
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครศึกษาต่อ
บริษัท ลอแยล คอนแท็คท์ จำกัด รับสมัครงาน
องค์การสะพานปลา รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครและเสนอชื่ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
สำนักงาน กสทช. รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครงาน
ขอรับการสนับสนุน โครงการ CIMB THAI Wealth Academy
11th Post Graduate Course in Satellite Meteorology and Global Climate
11th Post Graduate Course in Remote Sensing and Geographic Information System
รับสมัคร 11th Post Graduate Course in Space and Atmospheric
รับสมัครนักออกแบบเครื่องประดับ
Financial Advisor / ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยทักษัณ สรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ เชิญร่วมฟังงานสัมมนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรรหาอธิการบดี
MIT Global Startup Workshop 2018 in Bangkok (26-28 มีนาคม 2561)
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครเรียนต่อ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
กลุ่มบริษัทในเครืออุดมศึกษากรุ๊ป เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งกองบรรณาธิการหนังสือเด็ก
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง IT Project Coordinator และ Programmer
Music Grant 2018
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครงาน
สวทช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ธ.กรุงเทพ รับสมัครงาน
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครงาน
คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครงาน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาต่าระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครผู้อำนวย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
นักศึกษาฝึกงานด้าน SEO
โรงแรมดิโอลด์ ภูเก็ต กะรนบีชรีสอร์ช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ทุน Darmasiswa Scholarship
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)
กรมประมงรับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลปปฏิบัติการ
รับสมัครพนักงาน
พนักงานปฏิบัติงานหรือฝึกงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จัดโครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ
Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET 2017
Urgently Required Employees
ประกาศรับสมัครพนักงาน นักศึกษา จบใหม่ จำนวนจำกัด
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว