Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศรับสมัครกรรมการคุมสอบ
ขอแสดงความเสียใจกับนางอุไรวรรณ วรรณะ ที่สูญเสียมารดา
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกตลาดวันพุธ และตลาด swu night plaza
 

กิจกรรม

งานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 31 (SWU JOB FAIR 2023)
3 มีนาคม 2566 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา
เปิดให้บริการวัดวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Micro-XRFสำหรับบุคลากรและนิสิต มศว
 

อบรม

การอบรมแนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs)

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน อาจารย์สาธิต, นักจัดการงานทั่วไป, พนักงานบริการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 6758 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 6237 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วม โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 27 ...
เปิดสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ปีการศึกษา 2566
เปิดสมัครนิสิตหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น มศว
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

Business Case จริงจากบริษัทชั้นนำใน 5 สายงาน
เยี่ยมชมแบรนด์ MICS ตลาดนัด มศว
รับสมัคร Graphic Designer (Full-time)
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว