Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (มศว คลินิก)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม หัวข้อ "Developing Quality APEC Projects (Concept Notes and Project ...
 

กิจกรรม

29 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมโครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ มศว
30 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมงาน SWU Job Fair 2024
26 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2566
26 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 75 ปี มศว 2567
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน,ขูดหินปูน,ถอนฟัน)
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Education Fair (Myanmar) ครั้งที่ 7
ปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ (เป็นกรณีพิเศษ)
23 กุมภาพันธ์ 2567 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วม โครงการบริการวิชาการเรื่อง HPV มันร้ายติดง่ายแถมมะเร็ง
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่ สุขใจออเจ้า
4 ธันวาคม 2566 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพิธี 3 ศาสนา มหามงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ...
ขอเชิญร่วมงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย (SWU Thailand Children's University)
ขอเชิญร่วมงานงานลอยกระทง💥 สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม "งานวัด 4 ภาค"
17 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลาการ นิสิต ศิษย์เก่า ร่วม โครงการวันครบรอบ 49 ปี ...
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566
20 ตุลาคม 2566 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน, ขูดหินน้ำลาย, ถอนฟัน, ...
 

อบรม

อบรม "Hands-on Oracle Cloud Computing"
การขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัคร ...

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทันตแพทย์ (10-1)7–4521,(10-1) 7–5015,(10-1) 7–4454 และ(10-1) ...
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
 

รับเข้าศึกษาต่อ


ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

บริษัท AIA จัดงาน COP ประจำเดือนเมษายน ปี 2567
ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง Associate Flood and Drought Forecaster (AFDF)
รับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2568
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว