Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 February 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอแสดงความเสียใจกับนางอุไรวรรณ วรรณะ ที่สูญเสียมารดา
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกตลาดวันพุธ และตลาด swu night plaza
ตารางเดินรถงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
 

กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา
IRCO จัดสัมมนาประจำปี 2566
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
พิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565
8 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญร่วมงานโครงการลอยกระทงสานงานศิลป์ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน Construction Innovation Challenge
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565
21 ตุลาคม 2565 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน)
การประกวดรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น
กิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Ranking) หัวข้อ Student SDG outcome ...
โครงการบรมนาถบพิตรรำลึก : เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
29 กันยายน 2565 ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปีพุทธศักราช 2565
โครงการบริการวิชาการเรื่อง ไวรัส HPV ไม่เลือกเพศ
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ครบรอบ 28 ปี วันที่ 24 สิงหาคม 2565
โครงการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2565
 

อบรม

การอบรมแนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals (SDGs)

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 1 ) 7 – 4739 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 5943 สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่ง เภสัชกร (1)7-5829 , (1)7-3807 สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เปิดสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ปีการศึกษา 2566
เปิดสมัครนิสิตหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น มศว

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ASEA-UNINET Virtual Workshop 2023
ตำแหน่งงานว่าง สำหรับนิสิตกำลังศึกษาอยู่ หรือนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา
ประกาศรับสมัครพนักงานมูลนิธิ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว