Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ปิดบริการชั่วคราว 4-6 พย. 63
เปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
โรงแรมสวูเทล พร้อมให้บริการห้องพักแบบรายเดือน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ในราคาสุดพิเศษ
 

กิจกรรม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมเรียนรู้ ในหัวข้อ"Logistic Issues: The Discussion on Ocean Freight Update, ...
ขอเชิญชมการแสดง Jazz Broadway ผลงานของนาฏศิลป์สากลรุ่นที่ 26
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา LET S PARTY DON T WORRY ตัวอยู่ไกลใจบันเทิง ในหัวข้อเรื่อง New ...
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ...
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมินเลื่อนระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน
วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563 จำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอป
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 5 สถาบัน5+ BAs National Conference 2020
ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์การสัมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ในปรากฏการณ์โรคระบาด COVID-19
 

อบรม

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการสัมมนา เรื่อง “Advancing Sport and Exercise Curriculum in Higher ...
ขอเชิญบุคลากรผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนเข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 3569 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4612 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ


ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครชาวต่างชาติเข้าทำงาน
ฝากประวัติกับ Jobs Labo ก็เพิ่มโอกาสได้งานใหม่ได้ง่ายๆ
LINE MAN Wongnai เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน!
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว