Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
13 April 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศรับสมัครผู้ให้บริการเช่าตัด เสื้อครุย ชุดสูท ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565
ส่วนกิจการนิสิตรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ...
ขออนุญาตปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME ...
 

กิจกรรม

โครงการนิทรรศการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (AI Research & Innovation Expo 2021)
อบรมโครงการบริการวิชาการ "เสริมกำลังใจ สร้างภูมิคุ้มกันจิต ผ่านช่วงโควิดไปด้วยกัน"
โครงการออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า และออกแบบตราสินค้า Logo "SWU"
ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องวันในวันมาฆบูชา
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม ECON-SWU Seminar Series 2020-2021 (The 5th session)
พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
SWU TALK : Volunteer Voluntalk (Online)
โครงการอโศกโมเดล : แอโรบิกเพื่อสุขภาพ โยคะเพื่อสุขภาพ
ประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 แบบออนไลน์ หัวข้อ สมุนไพรต้าน COVID-19 ...
ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะและน้อมเกล้าฯรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ...
ขอเชิญร่วมบริจาค โลหิต เนื่องในวันสถาปนาคณะพลศึกษา มศว ครบรอบ 45 ปี
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา What are beyond hotel lives จากใจยอดมนุษย์โรงแรม
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ทักษะแห่งอนาคต"
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมเรียนรู้ ในหัวข้อ"Logistic Issues: The Discussion on Ocean Freight Update, ...
ขอเชิญชมการแสดง Jazz Broadway ผลงานของนาฏศิลป์สากลรุ่นที่ 26
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา LET S PARTY DON T WORRY ตัวอยู่ไกลใจบันเทิง ในหัวข้อเรื่อง New ...
 

อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 (Scholarship ...
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง ขอตำแหน่งวิชาการด้วยระเบียบใหม่ 2563 ใครว่ายาก?
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 1791 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1053 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3805 สังกัดภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัคร โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร1ปี)
ประกาศรับสมัคร โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์(นอกเวลา) รุ่นที่1

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง HR&Admin officer /เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล
รับสมัครตำแหน่ง Marketing Communication Executive x 1 อัตรา
Ernst Mach ASEA-UNINET Short-term Research Grant
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว