Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย”
นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 รับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)
ประกาศ เรื่อง เรียกสำรองมาทำสัญญา ตลาดนัด มศว
 

กิจกรรม

"ผ่าวิกฤตฝุ่น PM 2.5 กับการรับมือด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพคนไทย"
ขอเชิญร่วมพิธีทักษิณาวรรตสักการะบูชาพระบรมธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา
กิจกรรม โครงข่ายการทำงานภายในที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งที่ 2 ของสำนักงานอธิการบดี
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ขอเชิญชมนิทรรศการ "70ปี ศรีสง่ามหานคร"
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอเชิญร่วมงานโครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ชอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรึนครินทรวิโรฒ" ประจำปีพุทธศักราช 2562
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 วิชา SWU122
AI RESEARCH EXPO 2019
โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ครั้งที่ 5 : SCI Fair Senior Project Presentation
ขอเชิญฟังดนตรีสถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต โดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562
การประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
4+BAs National Conference 2019
กิจกรรม โครงข่ายการทำงานภายในที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งที่ 1 ของสำนักงานอธิการบดี
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปี 2562
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ 19 ปี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ...
กิจกรรม EdPEx: Overall โครงร่างองค์กร และหมวด 1 การนำองค์กร
โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ILC OPEN HOUSE : THAILAND ONLINE BUSINESS ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม EdPEx: หมวด 3 ลูกค้า
11 เมษายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม "มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานสำนักคอมพิวเตอร์"
ครบรอบ 19 ปี สถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 เมย 2562 เปิดให้บริการทางทันตกรรมตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยไม่คิดมูลค่า
การยกระดับคุณภาพหลักสูตร สู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2
โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา 28 มี.ค.62
ขอเชิญร่วมโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 8
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด Miss Thai-Indian Fun Fair 2019 ภายใต้งาน Thai Indian Fun Fair ครั้งที่ 5
ขอเชิญชมผลงานศิลปะ ในงาน gallery night
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan)
พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการเเพทย์ (อาจารย์ใหญ่)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ...
การบรรยาย เรื่อง Does emotion matter to science learning?
มุมทางการเมืองกับความเหลื่อมล้ำทางสังคม
งานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 27 (SWU JOB FAIR 2019)
การบรรยาย หัวข้อ "จากงานวิจัยพื้นฐานสู่นวัตกรรมเครื่องสำอางระดับนานาชาติ"
กิจกรรม Unlock Your English: ภาษาอังกฤษดีชีวิตเปลี่ยน
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเข้มแข็งชุมชนคนประสานมิตร มศว คลินิก ปี1
ขอเชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ Cultural Linguistics
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ "มุมมองทางการเมืองต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม"
ขอเชิญฟังดนตรีที่ FM104.0MHz โดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
SCIENCE RESEARCH CONFERENCE
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2562
ขอเชิญร่วมงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม ...
 

อบรม

ขอเรียนเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ...
63rd & 64th IATSS Forum in 2020
โครงการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว อบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1401 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 1785 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 0957 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง(10-9) 7 – 5622 และ (10-9) 7 – 5623 ...
ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานปี 2563
รับสมัครเลขาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาเกาหลี (Secretary and Korean Interpreter)
ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว