Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดานายธรรมรัตน์ ประสาทพจน์
ผศ.แผน เจียระนัย อดีตคณบดีคณะพลศึกษา ถึงแก่กรรม
 

กิจกรรม

โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ILC OPEN HOUSE : THAILAND ONLINE BUSINESS ปีการศึกษา 2561
11 เมษายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม "มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานสำนักคอมพิวเตอร์"
กิจกรรม EdPEx: หมวด 3 ลูกค้า
ครบรอบ 19 ปี สถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 เมย 2562 เปิดให้บริการทางทันตกรรมตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยไม่คิดมูลค่า
การยกระดับคุณภาพหลักสูตร สู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 8
โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา 28 มี.ค.62
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด Miss Thai-Indian Fun Fair 2019 ภายใต้งาน Thai Indian Fun Fair ครั้งที่ 5
ขอเชิญชมผลงานศิลปะ ในงาน gallery night
พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการเเพทย์ (อาจารย์ใหญ่)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ...
การบรรยาย เรื่อง Does emotion matter to science learning?
มุมทางการเมืองกับความเหลื่อมล้ำทางสังคม
การบรรยาย หัวข้อ "จากงานวิจัยพื้นฐานสู่นวัตกรรมเครื่องสำอางระดับนานาชาติ"
กิจกรรม Unlock Your English: ภาษาอังกฤษดีชีวิตเปลี่ยน
งานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 27 (SWU JOB FAIR 2019)
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเข้มแข็งชุมชนคนประสานมิตร มศว คลินิก ปี1
ขอเชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ Cultural Linguistics
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ "มุมมองทางการเมืองต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม"
ขอเชิญฟังดนตรีที่ FM104.0MHz โดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
SCIENCE RESEARCH CONFERENCE
งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2562
แฟนซีปีใหม่ 2019 SWU Around The World Night Party
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรงานปีใหม่
ชม Christmas Carols V จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
4 ธันวาคม 2561 พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ...
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 วิชา SWU121 สอบวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
ขอเชิญร่วมงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม ...
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 26
โครงการวันสถาปนาคณะพลศึกษาและทำบุญตักบาตร
ขอเชิญชม SWU Piano Festival III
ขอเชิญร่วมงานโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ...
ขอเชิญชม SWU Violin Festival 2018 จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561
โครงการงานเกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2561
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. เปิดให้บริการทำฟันฟรี
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง อุดมศึกษากับความท้าทาย ...
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 IEMT 2018 International Conference on Economics, ...
เปิดรับสมัครคอร์สเรียน SWUIC Business English Program
 

อบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการ สำหรับองค์กรยุคใหม่ รุ่นที่ 2
รับสมัครทีมเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (10-9)7-2691
รับสมัคร วิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6508 และ (1) 7 – 2784 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4436 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2561 ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนศึกษา ณ ประเทศไอร์แลนด์
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
National and International Conference 2019 PANYAPIWAT INSTITUTE
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว