Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศปิดทำการวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบรถจักรยาน ภายในบริเวณหอพัก
กำหนดการเข้าหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 

กิจกรรม

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 คณะพลศึกษางดให้บริการ
ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Peter Amstutz จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2561
ขอเชิญชมการปรับวงดนตรี Symphonic Band และ String Orchestra โดย Prof.Elliott Bark
คณะพลศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่
วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ส่วนกิจการนิสิตงดให้บริการชั่วคราว
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 IEMT 2018 International Conference on Economics, ...
โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ (MADS)
งาน Science SWU Reunion 2018 ..."อุ่นไอรักน้องพี่วิทยา"
ขอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ" ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 วิชา SWU122
โครงการสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญร่วมงาน WATER FESTIVAL 2018
คณะพลศึกษาจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
เปิดรับสมัครคอร์สเรียน SWUIC Business English Program
9 เมษายน 2561 พิธีรดน้ำขอพรเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 สำนักงานอธิการบดี
สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอมพิวเตอร์
เปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 ILC OPEN HOUSE: STARTUP/SE THAILAND
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย "ชิมขนม ชมดอกไม้"
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561"
การเสวนา Stephen Hawking's Legacy
โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) ...
ขอเชิญชม Music for Violin and Guitar
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตรศึกษา The 6th International ...
คณะวิทยาศาสตร์จัดการเลือกตั้ง "ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561"
28 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญร่วมงาน มาฆบูชา
ขอเชิญชม Chorus Workshop by Dr. T.J. Harper จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 23 ปี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัด"โครงการกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ...
เชิญชมนิทรรศการใหม่ Diversity of SWU
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ...
คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17"
SWU JOB FAIR 2018
งาน Jewelry Season ครั้งที่ 24 "อสุราสินทร์สยาม สง่างามเครื่องประดับไทย"
ขอเชิญชม Vocal Recital & Masterclass
ขอเชิญร่วมงาน "ไทย-อินเดียน ฟันแฟร์ ครั้งที่ 4"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม ...
 

อบรม

โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4208 สังกัดสาขาท่องเที่ยว ...
รับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7-4998 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7-5008 ...
รับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7 - 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุนหอการค้าไทย-อเมริกัน AMCHAM
เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ Youth of Excellent Scheme of ...
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันประกวดไอเดียภายใต้แนวคิด“New Farming Model 2030”
รับสมัครเจ้าหน้าที่ QC, R&D, Production
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว