Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 January 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมประจำภาคปลายและภาคฤดูร้อน ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ...
 

กิจกรรม

โครงการอโศกโมเดล : แอโรบิกเพื่อสุขภาพ โยคะเพื่อสุขภาพ
ประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 แบบออนไลน์ หัวข้อ สมุนไพรต้าน COVID-19 ...
ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะและน้อมเกล้าฯรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ...
ขอเชิญร่วมบริจาค โลหิต เนื่องในวันสถาปนาคณะพลศึกษา มศว ครบรอบ 45 ปี
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา What are beyond hotel lives จากใจยอดมนุษย์โรงแรม
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ทักษะแห่งอนาคต"
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมเรียนรู้ ในหัวข้อ"Logistic Issues: The Discussion on Ocean Freight Update, ...
ขอเชิญชมการแสดง Jazz Broadway ผลงานของนาฏศิลป์สากลรุ่นที่ 26
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา LET S PARTY DON T WORRY ตัวอยู่ไกลใจบันเทิง ในหัวข้อเรื่อง New ...
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ...
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมินเลื่อนระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน
วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563 จำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอป
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา
 

อบรม

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง ขอตำแหน่งวิชาการด้วยระเบียบใหม่ 2563 ใครว่ายาก?
ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการสัมมนา เรื่อง “Advancing Sport and Exercise Curriculum in Higher ...
ขอเชิญบุคลากรผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนเข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0129 สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์
ยกเลิก ประกาศการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0180 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 236 สังกัดสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด และตำแหน่งอาจารย์ ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ


ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ประกาศรับบุคลากร
การประกวดกีตาร์Acousticชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท
รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว