Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 6 (25 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 5 (24 กุมภาพันธ์ 2561) ...
 

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 23 ปี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัด"โครงการกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ...
เชิญชมนิทรรศการใหม่ Diversity of SWU
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ...
คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17"
SWU JOB FAIR 2018
งาน Jewelry Season ครั้งที่ 24 "อสุราสินทร์สยาม สง่างามเครื่องประดับไทย"
ขอเชิญร่วมงาน "ไทย-อินเดียน ฟันแฟร์ ครั้งที่ 4"
ขอเชิญชม Vocal Recital & Masterclass
เชิญชม Clarinet Recital & Masterclass จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
วันเด็ก มศว 2561
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี ประจำปี พ.ศ.2560
18 ธันวาคม 2560 "ปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2561" มศว องครักษ์
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ งานแฟนซีปีใหม่ SWU Night Party ๒๐๑๘
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส "วันสิ่งแวดล้อมไทย"
คณะพลศึกษาจัดโครงการสานสัมพันธ์ฯเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งในวิชาชีพ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เชิญชม SWU Violin Festival 2017 จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
เชิญชม SWU Piano Festival II จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ...
มศว จัดงาน SWU OPEN HOUSE 2017
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ งานลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ "ร้อยสายใจ สายธารา ร่วมศรัทธา ศรีนครินทร์"
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ส่งมอบต้นดาวเรือง และร่วมประดับต้นดาวเรือง ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม ...
วันทันตสาธารสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
เชิญชม Piano Recital & Workshop จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
วันที่ 21 กันยายน 2560 พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะพลศึกษาจัดโครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐
ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560
คณะพลศึกษาจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๐
วันที่ 14 กันยายน 2560 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯออกบริการด้านทันตกรรม ...
บริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญชม Piano Masterclass จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
24 สิงหาคม 2560 จัดงานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 งานสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต คณะพลศึกษา ทุกชั้นปี เรียนภาษาอังกฤษ
 

อบรม

เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาาเวชปฎิบัติทั่วไป ...
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ...
โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ iThesis ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (2) 7 - 2518 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4515 สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบ2
ประกาศรับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุน UMAP Programs A&B
สกอ. ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
สำนักงาน กสทช. รับสมัครงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว