Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

บริการให้คำปรึกษาสำหรับนิสิต มศว
รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ
เพิม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2561 (นิสิตรหัส54-61)
 

กิจกรรม

การบรรยาย เรื่อง Does emotion matter to science learning?
มุมทางการเมืองกับความเหลื่อมล้ำทางสังคม
กิจกรรม Unlock Your English: ภาษาอังกฤษดีชีวิตเปลี่ยน
งานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 27 (SWU JOB FAIR 2019)
การบรรยาย หัวข้อ "จากงานวิจัยพื้นฐานสู่นวัตกรรมเครื่องสำอางระดับนานาชาติ"
ขอเชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ Cultural Linguistics
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเข้มแข็งชุมชนคนประสานมิตร มศว คลินิก ปี1
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ "มุมมองทางการเมืองต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม"
ขอเชิญฟังดนตรีที่ FM104.0MHz โดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
SCIENCE RESEARCH CONFERENCE
งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2562
แฟนซีปีใหม่ 2019 SWU Around The World Night Party
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรงานปีใหม่
ชม Christmas Carols V จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
4 ธันวาคม 2561 พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ...
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 วิชา SWU121 สอบวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
ขอเชิญร่วมงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม ...
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 26
โครงการวันสถาปนาคณะพลศึกษาและทำบุญตักบาตร
ขอเชิญชม SWU Piano Festival III
ขอเชิญร่วมงานโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ...
ขอเชิญชม SWU Violin Festival 2018 จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561
โครงการงานเกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2561
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. เปิดให้บริการทำฟันฟรี
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญชม String and Piano Workshop โดย John Kneiling และ Mescal Wilson ...
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง อุดมศึกษากับความท้าทาย ...
คณะพลศึกษาจัดโครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครู ประจำปี 2561
โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
22 สิงหาคม 2561 วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
คณะพลศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 คณะพลศึกษางดให้บริการ
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2561
คณะพลศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 IEMT 2018 International Conference on Economics, ...
เปิดรับสมัครคอร์สเรียน SWUIC Business English Program
 

อบรม

โครงการอบรมนานาชาติประจำปี 2562
โครงการอบรม " การเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลง "
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 0950 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0947 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4535 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2561 ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนฟุลไบรท์ เรียนต่อ ป.โท/ป.เอก
Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET 2019
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว