Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 6 (25 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 5 (24 กุมภาพันธ์ 2561) ...
งานพระราชทานเพลิงศพ ฯ แด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดาของนายทศพล ขำจิตรสุทธิ์
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 28 ประจำเดือนมกราคม 2561
ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์
ตารางเดินรถบัส รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 4 (4 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 3 (3 กุมภาพันธ์ 2561)
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพนายสมาน พินบาง
ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านบริการวิ ...
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2560 ไม่ตรงกำหนด
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดหอพัก ประจำปี 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ...
ประกาศรายชื่อสอบและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 1 (20 มกราคม 2561)
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 2 (21 มกราคม 2561) ...
ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร ...
เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2560 ทาง Internet
ขอเชิญชวนนิสิตหอพัก "ประกวดห้องพักสะอาด"
ขอเชิญชวนนิสิตหอพัก "ประกวดออกแบบเสื้อหอพัก"
ขอเชิญชวนนิสิต มศว "ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง"
12 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาค 2/2560
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 27 ประจำเดือนธันวาคม 2560
รายชื่อคืนเงิน กบข. ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ตารางเดินรถงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มศว องครักษ์ ในระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2560
กำหนดการสำหรับนิสิตหลักสูตรครู 5 ปี ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
ผลการพิจารณาคัดเลือก (เพิ่มเติม) ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารฯ ...
แจ้งความจำนงจองฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มศว ปีการศึกษา 2559
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 26 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ประกาศสอบปลายภาค 1/2560 วิชา SWU132
ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษา 1/2560 รายวิชา มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วิชา SWU121
ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการระยะยาว ผ่านการเรียนการสอนระบบออนไลน์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560
24 พ.ย. 60 (เวลา 13.00-16.00) สถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก และศูนย์ผิวหนัง มศว ...
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจล้างภาชนะและทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ภายใน มศว
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ของ ผศ.ทรงพล ต่อนี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ระวิ สงวนทรัพย์ (อดีตอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์) ถึงแก่กรรม
20 พฤศจิกายน 2560 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา ภาคเรียนที่ 1/2560
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 25 ประจำเดือนตุลาคม 2560
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ขอเรียนเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย อดีตอธิการบดี มศว
รับสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ...
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดั ...
นายกิตติพงษ์ ใจกล้า สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ถึงแก่กรรม
การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และการทำประกันสุขภาพกลุ่ม
ขอเชิญชวนบุคลากรชาวมศว ร่วมตอบแบบวัดความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ด้วยเครื่องมือ ...
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล เล็กสกุล (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว ...
เปิดรับสมัครสอบ SWU-SET
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 24 ประจำเดือนกันยายน 2560
แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2560
สถิติจำนวนนิสิตจำแนกตามระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะมนุษยศาสตร์และศูนย์สอบ TOEIC จัดสอบTOEIC ราคา 750 บาท
รับสมัครผ้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ...
นิสิตรหัส 60 ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนิสิต
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ขอยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญชวนชาว มศว ร่วมตอบแบบวัดความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ด้วยเครื่องมือ Happinometer Online
คณะสังคมศาสตร์ แจ้งปิดทำการ วันที่ 11 - 12 กันยายน 2560
โครงการอบรมครูของศูนย์บริการวิชาการ (คูปองครู สพฐ.)
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2560
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประชาสัมพันธ์เต็นท์รับจองภาพสำหรับบัณฑิตและเต็นท์ศูนย์อาหาร
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 23 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
การแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
รายชื่อคืนเงิน กบข. ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 1
6 ตุลาคม 2560 วันสุดท้ายการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาค1/2560
1 กันยายน 2560 วันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2560
ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายศิลปะชาติพันธุ์
ขอเชิญสมาชิกร้านค้าสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ มศว ...
ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นิสิตจิตอาสา รุ่นที่ 1
22 สิงหาคม 2560 วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
21-28 ส.ค.2560 เพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค1/2560
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป ...
วันที่ 16-19 สิงหาคม พ.ศ.2560 ส่วนกิจการเพื่อสังคม ขอแจ้งปิดทำการชั่วคราว
ศูนย์จิตอาสา มศว เชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
สารานุกรมศึกษาศาสตร์
การขอสติ๊กเกอร์ผ่านข้า - ออก มศว องครักษ์
เปิดสอบ SWU-SET ใหม่ 3 รอบ!!! สำหรับบุคคลทั่วไป
ประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะสังคมและการสร้างมิตรภาพสำหรับเด็ก (Social Skills and ...
เปิดให้บริการการแปลและเรียบเรียงภาษา (อังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ)
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
เปิดบริการคลินิกส่งเสริมศักยภาพเด็ก
 

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 23 ปี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัด"โครงการกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ...
เชิญชมนิทรรศการใหม่ Diversity of SWU
 

อบรม

เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาาเวชปฎิบัติทั่วไป ...
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ...
โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ iThesis ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (2) 7 - 2518 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4515 สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบ2
ประกาศรับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุน UMAP Programs A&B
สกอ. ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
สำนักงาน กสทช. รับสมัครงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว