Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการจากสำนักคอมพิวเตอร์
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดานายธรรมรัตน์ ประสาทพจน์
ผศ.แผน เจียระนัย อดีตคณบดีคณะพลศึกษา ถึงแก่กรรม
ประกาศรายชื่อนิสิตผ่านการยื่นขอยกเว้นการเรียน (Exemption) วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป ...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มศว รุ่นที่ 4
รับสมัครนักกีฬาบุคลากร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มศว รุ่นที่ 3
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตทุกระดับ
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิต ที่ องครักษ์
รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2562
ประกาศ เรื่องการหยุดจำหน่ายสินค้าตลาดนัด มศว ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
นายวราวุธ สุมน อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพลศึกษา มศว ถึงแก่กรรม
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าฟัง การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561 ...
ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในเหตุการณ์ต่างๆ ...
บริการให้คำปรึกษาสำหรับนิสิต มศว
รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ
เพิม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2561 (นิสิตรหัส54-61)
ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรชาว มศว ร่วมตอบแบบประเมินความสุขของคนในองค์กร
วันที่ 16 มกราคม 2562 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ปิดทำการชั่วคราว
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ...
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิต มศว รุ่นที่ 2
สมัครสอบ SWU-SET เพื่อยื่น Exemption SWU122 ปีการศึกษา 2/2561
ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก 2562
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะแจ้งปิดให้บริการ ( ชั่วคราว )
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 22
ตารางการเดินรถงานพระราชทานปริญญาบัตร มศว องครักษ์ ระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2561
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศห้องสอบวิชา SWU132 ปลายภาคเรียน 1/2561
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้กายภาพบำบัดแก่ประชาชน
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2561 วิชา มศว 111 THAI FOR COMMUNICATION
เชิญชวนนิสิตเข้าฟังการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561
การขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาคเรียนที่ 2/2561
การลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2/2561
19 พฤศจิกายน 2561 วันสุดท้ายการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) ภาคเรียนที่ 1/2561
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ...
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดา นายฐิติวัชร อุบลธรรม
รับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
นิสิตยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ณัฐ อินทรปาณ
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม ...
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว "เปิดหลักสูตรสะเต็มกำลังสอง" (STEM2) "ถ้าพรุ่งนี้ ไม่มีไฟฟ้า"
โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.พ.ต.ชัยการณ์ ทะสุวรรณ ข้าราชการบำนาญคณะพลศึกษาถึงแก่กรรม
นิสิตรหัส 61 ที่รับบัตรประจำตัวนิสิตแล้วแต่ยังไม่ได้บัตรรถไฟฟ้า MRT
วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 256 ปิดให้บริการสำนักงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ขอเชิญชวนนิสิตประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ (รอบคัดเลือกตัวแทน มศว)
กำหนดการรอบสอง การให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว ...
ขอเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงแผนและผลประโยชน์การประชุมประกันสุขภาพกลุ่ม และการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
การทำประกันสุขภาพกลุ่ม และการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับบุคลากร ปี 2561
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
สถิติจำนวนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
5 ตุลาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเกินกำหนด 1/2561
ประกาศรายชื่อนิสิตผ่านการยื่นขอยกเว้นการเรียน (Exemption) วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป ...
วันที่ 22 กันยายน 2561 ...
ร้านครุยสุกัญญาจะเข้าให้การบริการ วัดตัวชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1
ประกาศรับสมัครบุคลากรเป็นกรรมการคุมสอบ
ประกาศผลการประกวดโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี
ขอเชิญเข้าร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ จังหวัดเชียงราย
รับสมัครผู้คัดเลือกถ่ายภาพบัณฑิตงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College
ประกาศผลร้านที่ได้รับการคัดเลือกให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว ...
เชิญเข้าร่วมการประชุม International Conference on Current Issues of Languages Dialects and ...
โครงการเยาวชนในเอเชียอาคเนย์
ตารางเดินรถบัส รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์
ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 

กิจกรรม

ครบรอบ 19 ปี สถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 เมย 2562 เปิดให้บริการทางทันตกรรมตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยไม่คิดมูลค่า
การยกระดับคุณภาพหลักสูตร สู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2
 

อบรม

รับสมัครทีมเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ขอเชิญชวนร่วมโครงการ Education ICT Forum 2019
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1025 ...
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1246 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (1) 7 - 4073 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2561 ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนศึกษา ณ ประเทศไอร์แลนด์
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
National and International Conference 2019 PANYAPIWAT INSTITUTE
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว