Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

บริการให้คำปรึกษาสำหรับนิสิต มศว
รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ
เพิม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2561 (นิสิตรหัส54-61)
ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรชาว มศว ร่วมตอบแบบประเมินความสุขของคนในองค์กร
วันที่ 16 มกราคม 2562 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ปิดทำการชั่วคราว
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ...
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิต มศว รุ่นที่ 2
สมัครสอบ SWU-SET เพื่อยื่น Exemption SWU122 ปีการศึกษา 2/2561
ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก 2562
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะแจ้งปิดให้บริการ ( ชั่วคราว )
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 22
ตารางการเดินรถงานพระราชทานปริญญาบัตร มศว องครักษ์ ระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2561
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศห้องสอบวิชา SWU132 ปลายภาคเรียน 1/2561
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้กายภาพบำบัดแก่ประชาชน
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2561 วิชา มศว 111 THAI FOR COMMUNICATION
เชิญชวนนิสิตเข้าฟังการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561
การขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาคเรียนที่ 2/2561
การลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2/2561
19 พฤศจิกายน 2561 วันสุดท้ายการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) ภาคเรียนที่ 1/2561
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ...
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดา นายฐิติวัชร อุบลธรรม
รับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
นิสิตยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ณัฐ อินทรปาณ
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม ...
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว "เปิดหลักสูตรสะเต็มกำลังสอง" (STEM2) "ถ้าพรุ่งนี้ ไม่มีไฟฟ้า"
โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.พ.ต.ชัยการณ์ ทะสุวรรณ ข้าราชการบำนาญคณะพลศึกษาถึงแก่กรรม
นิสิตรหัส 61 ที่รับบัตรประจำตัวนิสิตแล้วแต่ยังไม่ได้บัตรรถไฟฟ้า MRT
วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 256 ปิดให้บริการสำนักงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ขอเชิญชวนนิสิตประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ (รอบคัดเลือกตัวแทน มศว)
กำหนดการรอบสอง การให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว ...
ขอเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงแผนและผลประโยชน์การประชุมประกันสุขภาพกลุ่ม และการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
การทำประกันสุขภาพกลุ่ม และการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับบุคลากร ปี 2561
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
สถิติจำนวนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
5 ตุลาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเกินกำหนด 1/2561
ประกาศรายชื่อนิสิตผ่านการยื่นขอยกเว้นการเรียน (Exemption) วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป ...
วันที่ 22 กันยายน 2561 ...
กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันมหิดล " GIVE BLOOD = GIVE LIVE "
ร้านครุยสุกัญญาจะเข้าให้การบริการ วัดตัวชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1
ประกาศรับสมัครบุคลากรเป็นกรรมการคุมสอบ
การยื่นเสนอราคาการประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศผลการประกวดโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี
ขอเชิญเข้าร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ จังหวัดเชียงราย
รับสมัครผู้คัดเลือกถ่ายภาพบัณฑิตงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนิสิตสอบผ่านเกณฑ์การขอยกเว้นการเรียนวิชา SWU121-122 โดยใช้คะแนนสอบ SWU-SET
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College
เสวนาเรื่องการทรงงานเกี่ยวกับเรื่องผ้าพื้นบ้านต่างๆ ...
เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1/2561
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิง รศ.ดร.เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์
โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2561
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิตรหัส 61
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และห้องสอบ SWU SET และระเบียบในการเข้าสอบสำหรับนิสิตที่ยื่นขอสอบ SWU SET ...
วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
ประกาศผลร้านที่ได้รับการคัดเลือกให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว ...
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส และโรคงูสวัด
กำหนดการฟังสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.ดร.ณัฐ อินทรปาณ
รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan
รายชื่อคืนเงิน กบข.ข้าราชการเปลี่ยนสถาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5
เรียกสำรองทำสัญญาและชำระค่าธรรมเนียมการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 4
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1/2561
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค 1/2561
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศปิดทำการวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบรถจักรยาน ภายในบริเวณหอพัก
กำหนดการเข้าหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร ปิดทำการ
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 3
รับสมัครผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
เรียกสำรองทำสัญญาและชำระค่าธรรมเนียมการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เปิดให้ผู้ปกครองและนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์
เชิญเข้าร่วมการประชุม International Conference on Current Issues of Languages Dialects and ...
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
โครงการเยาวชนในเอเชียอาคเนย์
ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
ตารางเดินรถบัส รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์
ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดั ...
เปิดรับสมัครสอบ SWU-SET
สถิติจำนวนนิสิตจำแนกตามระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สารานุกรมศึกษาศาสตร์
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 

กิจกรรม

การบรรยาย เรื่อง Does emotion matter to science learning?
มุมทางการเมืองกับความเหลื่อมล้ำทางสังคม
กิจกรรม Unlock Your English: ภาษาอังกฤษดีชีวิตเปลี่ยน
 

อบรม

โครงการอบรมนานาชาติประจำปี 2562
โครงการอบรม " การเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลง "
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 0950 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0947 สังกัดศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4535 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2561 ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนฟุลไบรท์ เรียนต่อ ป.โท/ป.เอก
Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET 2019
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว