Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย”
นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 รับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)
ประกาศ เรื่อง เรียกสำรองมาทำสัญญา ตลาดนัด มศว
ประกาศ การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2562
ผลคะแนน SWU-SET นิสิตรหัส 61
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 งดใช้ระบบจองห้องพักออนไลน์
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ปิดให้บริการชั่วคราว
ซ่อมแซมห้องปฐมบริบท
เรียกตัวผู้ได้ลำดับสำรองทำสัญญาจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2562
เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2561
วันที่ 1 มิถุนายน - วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ขอแจ้งปิดปรับปรุงหอจดหมายเหตุ (ชั่วคราว)
ผลพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารหลัก ภายในโรงอาหารริมน้ำ มศว ประสานมิตร
วันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ปิดทำการชั่วคราว
ปฏิทินหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการ (สัมมนาประจำปี)
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (งานส่วนวิเทศสัมพันธ์) ปิดทำการชั่วคราว
ขอเชิญร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2562
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2563
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี ...
เหลือเวลาส่งแบบฟอร์มจองห้องพัก 3 วันสุดท้าย
ประกาศ เรื่อง เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2562
ผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยจะเปิดให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
โครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน
วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน แจ้งปิดทำการ
ประกาศ เรื่องการหยุดจำหน่ายสินค้าตลาดนัด มศว ในวันที่ 30 เมษายน และ 2 , 9 พฤษภาคม 2562
ประกาศตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารหลัก ภายในโรงอาหารริมน้ำ
22 เมษายน 2562 วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา (Withdrawn) ภาคเรียนที่ 2/2561
ขอเชิญร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อชูศักดิ์ เชาวนลิขิต บิดาของ ...
การคัดเลือกผู้ให้บริการเต๊นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 2562
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2562
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมจัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว ...
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการจากสำนักคอมพิวเตอร์
ผศ.แผน เจียระนัย อดีตคณบดีคณะพลศึกษา ถึงแก่กรรม
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดานายธรรมรัตน์ ประสาทพจน์
ประกาศรายชื่อนิสิตผ่านการยื่นขอยกเว้นการเรียน (Exemption) วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป ...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มศว รุ่นที่ 4
รับสมัครนักกีฬาบุคลากร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มศว รุ่นที่ 3
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิต ที่ องครักษ์
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตทุกระดับ
รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
ประกาศ เรื่องการหยุดจำหน่ายสินค้าตลาดนัด มศว ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
นายวราวุธ สุมน อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพลศึกษา มศว ถึงแก่กรรม
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าฟัง การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561 ...
ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในเหตุการณ์ต่างๆ ...
บริการให้คำปรึกษาสำหรับนิสิต มศว
รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ
เพิม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2561 (นิสิตรหัส54-61)
ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรชาว มศว ร่วมตอบแบบประเมินความสุขของคนในองค์กร
วันที่ 16 มกราคม 2562 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ปิดทำการชั่วคราว
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ...
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิต มศว รุ่นที่ 2
สมัครสอบ SWU-SET เพื่อยื่น Exemption SWU122 ปีการศึกษา 2/2561
ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก 2562
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะแจ้งปิดให้บริการ ( ชั่วคราว )
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 22
ตารางการเดินรถงานพระราชทานปริญญาบัตร มศว องครักษ์ ระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2561
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
การขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาคเรียนที่ 2/2561
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ...
นิสิตยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561
โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิสิตรหัส 61 ที่รับบัตรประจำตัวนิสิตแล้วแต่ยังไม่ได้บัตรรถไฟฟ้า MRT
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
สถิติจำนวนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 

กิจกรรม

"ผ่าวิกฤตฝุ่น PM 2.5 กับการรับมือด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพคนไทย"
ขอเชิญร่วมพิธีทักษิณาวรรตสักการะบูชาพระบรมธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา
กิจกรรม โครงข่ายการทำงานภายในที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งที่ 2 ของสำนักงานอธิการบดี
 

อบรม

ขอเรียนเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ...
63rd & 64th IATSS Forum in 2020
โครงการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว อบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1401 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 – 1785 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 0957 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง(10-9) 7 – 5622 และ (10-9) 7 – 5623 ...
ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานปี 2563
รับสมัครเลขาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาเกาหลี (Secretary and Korean Interpreter)
ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว