Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขออนุญาตปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME ...
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจแจ้งความจำนงเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
SWUTEL คนละครึ่ง
โครงการอบรมภาษาตะวันออก มศว
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย ขอเชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วมงาน Ambassador For A Day
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมประจำภาคปลายและภาคฤดูร้อน ...
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
Thailand New Gen Inventors Award 2021
หยุดให้บริการตลาดนัด มศว ประสานมิตร (ชั่วคราว)
Thailand New Gen Inventors Award 2021
Thailand New Gen Inventors Award 2021
Thailand New Gen Inventors Award 2021
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 สำนักคอมพิวเตอร์เปิดทำการตามปกติ
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2564
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอโศกโมเดล (Asok Model) เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สุขภาวะในบริบทชุมชนเมือง
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ตลาดนัดวันพุธ และตลาดนัด SWU Night Plaza ณ มศว ...
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ในโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2563
แจ้งตารางการให้บริการรถรับ-ส่งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ตลาดนัด มศว ประสานมิตร หยุดให้บริการ 1 วัน
โครงการบรมนาถบพิตรรำลึก : กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ...
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ส่วนกิจการนิสิตปิดทำการชั่วคราว
ขอแจ้งปิดบริการสถานที่ห้องเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ของสำนักคอมพิวเตอร์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฐินี ฐานะจาโร ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ...
เรื่องการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
8 พฤศจิกายน 2563 วันสุดท้ายแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2563
แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น ส่วนกิจการหอพักนิสิต
16 พฤศจิกายน 2563 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา (Withdrawn) ภาคเรียนที่ 1/2563
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ปิดบริการชั่วคราว 4-6 พย. 63
เปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
โรงแรมสวูเทล พร้อมให้บริการห้องพักแบบรายเดือน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ในราคาสุดพิเศษ
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020 ประจำภาคต้น ...
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพนางอัญชลี มุสิกมาศ
ปรับเส้นทางการเดินรถภายในอาคารที่จอดรถใต้ดินใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปี 2563
การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 2
ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
ประกาศ รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ตลาดนัด SWU Night Plaza และตลาดนัดวันพุธ มศว องครักษ์
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563 ...
แจ้งปิดบริการชั่วคราว ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563
ประกาศ การจองห้องพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ...
วันที่ 24 กันยายน 2563 งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2563
ปฐมนิเทศออนไลน์นิสิตบัณฑิตศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 1 การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการ วันที่ 4,7 กันยายน 2563 ...
แจ้งคืนเงินเงินประกันสังคมส่วนสะสมให้กับพนักงาน มศว
ทุน Fulbright ทุนวิจัย TVS และ ทุนวิจัย JRS/JRS-TRF ประจำปีการศึกษา 2564
การขอรับบริการสำนักคอมพิวเตอร์ผ่านแบบฟอร์มขอรับบริการ
ขยายเวลาเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2563
ตลาดนัด มศว เปิดให้บริการ 4 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิด-ปิด ประตูและด่านตรวจภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 

กิจกรรม

โครงการประกวดออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า
โครงการประกวดออกแบบตราสินค้า (Logo) สำหรับชื่อสินค้า
ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องวันในวันมาฆบูชา
 

อบรม

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง ขอตำแหน่งวิชาการด้วยระเบียบใหม่ 2563 ใครว่ายาก?
ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการสัมมนา เรื่อง “Advancing Sport and Exercise Curriculum in Higher ...
ขอเชิญบุคลากรผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนเข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6542 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัคร โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร1ปี)
ประกาศรับสมัคร โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์(นอกเวลา) รุ่นที่1

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

Ernst Mach ASEA-UNINET Short-term Research Grant
ประกาศรับบุคลากร
การประกวดกีตาร์Acousticชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว