Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศปิดทำการวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบรถจักรยาน ภายในบริเวณหอพัก
กำหนดการเข้าหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร ปิดทำการ
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 3
รับสมัครผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว ...
เรียกสำรองทำสัญญาและชำระค่าธรรมเนียมการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก
เปิดให้ผู้ปกครองและนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง
ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2561
กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง สร้างเสริมความเข้าใจ พร้อมเข้าสู่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
เรียกผู้ได้รับสำรองมาทำสัญญาการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2561 -2562
เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2560 (นิสิตรหัส53-60)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์
เชิญเข้าร่วมการประชุม International Conference on Current Issues of Languages Dialects and ...
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ปี 2561 (รอบจับฉลาก)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5
คณะพลศึกษาขอแสดงความเสียใจกับบิดาของนายไพศาล คงสอน
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ประจำปี 2561(รอบคัดเลือก)
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
โครงการเยาวชนในเอเชียอาคเนย์
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้แก่ประชาชน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ปี 2561
วันที่ 9 - 11 พ.ค. 61 (งานสื่อสารองค์กร) ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปิดทำการชั่วคราว
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกิน ภาคฤดูร้อน (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทยฝรั่งเศส
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดา นายดำรงค์เกียรติ เพ็ชรดี
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิง ผศ.สมรรถชัย น้อยศิริ
ประกาศตารางสอบปลายภาค2/60 SWU132
ประกาศตารางสอบปลายภาค2/60 SWU133
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดา รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
ประกาศห้องสอบ SWU-SET 21/4/61 คณะพลศึกษา
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดานางคำนึง พ่วงปิ่นเพชร์
ประกาศรับสมัครสอบ SWU-SET สำหรับบุคคลภายนอก
ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2561
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 9 (21 เมษายน 2561)
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 10 (22 เมษายน 2561)
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ปี 2561
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 8 (31 มีนาคม 2561)
รายชื่อคืนเงิน กบข. ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4
ขอเชิญร่วมเสวนา ปรับมุมมองใหม่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ : ปัญญาประดิษฐ์ & สตารท์อัพ
ประกาศรายชื่อนิสิตคณะมนุษยศาสตร์สอบ SWU-SET วันที่ 25 มี.ค. 61 (กรณีขอย้ายวันสอบ)
ประกาศรายชื่อสอบและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 7 (25 มีนาคม 2561)
เชิญชวนนิสิตส่งผลงานประกวดคลิปรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Engaing Communities, Empowering Leaders
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ...
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2561
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก ภายในอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 2 ...
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 6 (25 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 5 (24 กุมภาพันธ์ 2561) ...
งานพระราชทานเพลิงศพ ฯ แด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดาของนายทศพล ขำจิตรสุทธิ์
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 28 ประจำเดือนมกราคม 2561
ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์
ตารางเดินรถบัส รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตรและ มศว องครักษ์
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 4 (4 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 3 (3 กุมภาพันธ์ 2561)
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพนายสมาน พินบาง
ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านบริการวิ ...
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2560 ไม่ตรงกำหนด
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดหอพัก ประจำปี 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ...
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 2 (21 มกราคม 2561) ...
ประกาศรายชื่อสอบและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 1 (20 มกราคม 2561)
เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2560 ทาง Internet
ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร ...
ขอเชิญชวนนิสิต มศว "ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง"
รายชื่อคืนเงิน กบข. ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3
กำหนดการสำหรับนิสิตหลักสูตรครู 5 ปี ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
ผลการพิจารณาคัดเลือก (เพิ่มเติม) ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารฯ ...
แจ้งความจำนงจองฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดั ...
เปิดรับสมัครสอบ SWU-SET
สถิติจำนวนนิสิตจำแนกตามระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สารานุกรมศึกษาศาสตร์
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 

กิจกรรม

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 คณะพลศึกษางดให้บริการ
ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Peter Amstutz จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2561
 

อบรม

โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4208 สังกัดสาขาท่องเที่ยว ...
รับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7-4998 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7-5008 ...
รับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7 - 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุนหอการค้าไทย-อเมริกัน AMCHAM
เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ Youth of Excellent Scheme of ...
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันประกวดไอเดียภายใต้แนวคิด“New Farming Model 2030”
รับสมัครเจ้าหน้าที่ QC, R&D, Production
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว