Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
29 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

โครงการอว. ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม
รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin)
รับสมัคร Krungthai Management Trainee ธนาคารกรุงไทย
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานนิติกร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัดกรมประมง
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ ร้านอาหาร Indulge
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Restaurant Supervisor (ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร)
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง บาร์เทนเดอร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Cost Controller Officer [เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน]
เปิดรับสมัครแล้ว UNIQLO MANAGER CANDIDATE (UMC) 2023!
เปิดรับสมัคร :Sales & Marketing
รับสมัครงาน Sales & Marketing
เปิดรับสมัครแล้ว UNIQLO MANAGER CANDIDATE (UMC) 2023!
รับสมัครพนักงาน Part-time งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51
ประกาศสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานจำนวนมาก
JOBMYWAY.COM รวมตำแหน่งงาน ระดับ “ปริญญาตรี”
เปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Programmer Academy
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
ประกาศรับสมัครงาน Sale Executive !!
โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน
เว็บไซต์หางาน eJoblive
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว