Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดานายธรรมรัตน์ ประสาทพจน์
ผศ.แผน เจียระนัย อดีตคณบดีคณะพลศึกษา ถึงแก่กรรม
 

กิจกรรม

โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ILC OPEN HOUSE : THAILAND ONLINE BUSINESS ปีการศึกษา 2561
11 เมษายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม "มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานสำนักคอมพิวเตอร์"
กิจกรรม EdPEx: หมวด 3 ลูกค้า
 

อบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการ สำหรับองค์กรยุคใหม่ รุ่นที่ 2
รับสมัครทีมเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (10-9)7-2691
รับสมัคร วิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6508 และ (1) 7 – 2784 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4436 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2561 ...
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 ...
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College
ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนทุนหอการค้าไทย-อเมริกัน AMCHAM
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนศึกษา ณ ประเทศไอร์แลนด์
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
National and International Conference 2019 PANYAPIWAT INSTITUTE
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว