Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่น Exemption รายวิชา SWU193 / SWU194 ภาคเรียนที่ 1 /2566

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่น Exemption รายวิชา SWU193 / SWU194
ภาคเรียนที่ 1 /2566
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว วรินทร์พร สุขเฟื่องฟู
E-mail ผู้ส่งข่าว varinporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 กันยายน 2566  ถึง   31 ตุลาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว