Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
18 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ด้านภาษาศาสตร์เอกวิชาภาษาจีน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ด้านภาษาศาสตร์เอกวิชาภาษาจีน
บริษัท ยี้ไห่ ฟู้ด (ประเทศไทย)จำกัด
เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 3 อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีความต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านภาษาจีนจำนวนหลายอัตรา
สวัสดิการ
ค่าตอบแทน อาหาร 3 มื้อ และ รถรับส่ง หากนิสิตนักศึกษาท่านใดสนใจ กรุณาติดต่อ 092 0129928 คุณหอมไกล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว นางหอมไกล อุทัยกร
E-mail ผู้ส่งข่าว hom@yichina.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 กันยายน 2565  ถึง   15 ตุลาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว