Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ด้านภาษาศาสตร์เอกวิชาภาษาจีน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ด้านภาษาศาสตร์เอกวิชาภาษาจีน
บริษัท ยี้ไห่ ฟู้ด (ประเทศไทย)จำกัด
เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 3 อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีความต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านภาษาจีนจำนวนหลายอัตรา
สวัสดิการ
ค่าตอบแทน อาหาร 3 มื้อ และ รถรับส่ง หากนิสิตนักศึกษาท่านใดสนใจ กรุณาติดต่อ 092 0129928 คุณหอมไกล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว นางหอมไกล อุทัยกร
E-mail ผู้ส่งข่าว hom@yichina.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 กันยายน 2565  ถึง   15 ตุลาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว