News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
May  2024
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is May 24, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท แฟชั่น

จีไอทีดัน 'ฐานข้อมูลเอไอ'
ภูวดล วรรธนะชัยแสง อาจารย์ประจำวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะหัวหน้าโครงการร่วม กล่าวว่า ฐานข้อมูลดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์แหล่งกำเนิด ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งของ นักอัญมณีศาสตร์ในการสรุปผล การนำข้อมูลวิเคราะห์จากเครื่องมือขั้นสูงต่างๆ มาใช้ AI ในการจัดจำแนกและระบุแหล่งกำเนิด ทำให้สามารถสรุปผลแหล่งกำเนิดอัญมณีได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  24 ส.ค. 65 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี พัฒนา “ฐานข้อมูลอัจฉริยะแหล่งอัญมณีโลก(AI) ”
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดย วช. ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าและทำให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งในการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ที่ วช. ร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศจัดขึ้นในปีนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้มีการนำเสนอการพัฒนา “ฐานข้อมูลอัจฉริยะแหล่งอัญมณีโลก(AI) ” ซึ่งมี นายชเนนทร์กันต์ จักรวาลวิบูลย์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นหัวหน้าโครงการ และ ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหัวหน้าโครงการร่วม
บางกอกทูเดย์:  8 ส.ค. 65 
 
: นักวิจัย มศว วิจัย 'ผ้าฝ้ายย้อมคราม' แบบเกษตรอินทรีย์แท้ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ผ้าฝ้ายย้อมคราม เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนาน มีกระบวนการขั้นตอน ที่ต้องอาศัยความชำนาญโดยเฉพาะการย้อมสีผ้าจากต้นครามกับเส้นด้ายอย่าประณีต สวยงาม ดังนั้น ต้นครามจึงต้องได้รับการดูแลที่ดี หากเป็นไปตามธรรมชาติใช้สารวัตถุดิบแบบอินทรีย์ พร้อมกับการพัฒนาการตลาดไปพร้อมกัน ก็จะส่งผลดีในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่วิสาหกิจชุมชนในรูปแบบต่างๆ ได้มากขึ้น จึงเป็นที่มาของ "โครงการการยกระดับผ้าฝ้ายย้อมคราม อินทรีย์สู่ eco indigo products เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ย้อมครามธรรมชาติ" โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  5 พ.ค. 65 
 
มศว ยกระดับ 'ผ้าย้อมครามอินทรีย์' ตั้งแต่ปลูก-ผลิต-จำหน่ายเพื่อความยั่งยืน
ต้นคราม จึงต้องได้รับการดูแลที่ดี หากเป็นไปตามธรรมชาติใช้สารวัตถุดิบแบบอินทรีย์ พร้อมกับการพัฒนาการตลาดไปพร้อมกัน ก็จะส่งผลดีในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่วิสาหกิจชุมชนในรูปแบบต่างๆ ได้มากขึ้น จึงเป็นที่มาให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เริ่มต้น"โครงการการยกระดับผ้าฝ้ายย้อมครามอินทรีย์สู่ eco indigo products เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ย้อมครามธรรมชาติ" โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  5 พ.ค. 65 
 
'ฝ้ายย้อมครามอินทรีย์'เพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาวัฒนธรรมสกลนคร ร
"ผ้าฝ้ายย้อมคราม" ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของ จ.สกลนคร ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน ขั้นตอนการผลิตอาศัยความชำนาญ โดยเฉพาะการย้อมสีผ้าจากต้นครามกับเส้นด้ายให้สวยงาม ซึ่งคุณภาพของต้นครามก็สำคัญ เป็นแรงบันดาลใจให้ ผศ.กัลยาณี กุลชัย อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มต้น "โครงการการยกระดับผ้าฝ้ายย้อมครามอินทรีย์สู่ eco indigo products เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ย้อมครามธรรมชาติ" โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  5 พ.ค. 65 
 
นักวิจัย มศว ยกระดับ "ผ้าฝ้ายย้อมครามรูปแบบอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มต้น "โครงการการยกระดับผ้าฝ้ายย้อมครามอินทรีย์สู่ eco indigo products เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ย้อมครามธรรมชาติ" โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน:  3 พ.ค. 65 
 
ลงนาม
ปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บมจ. แม็คกรุ๊ป ร่วมลงนามในบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ กับ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อ มอบวัสดุและอุปกรณ์จากกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการเรียน การสอน
บางกอกทูเดย์:  25 มี.ค. 65 
 
“แม็คยีนส์” ผนึก มศว.ลงนาม MOU พัฒนาบุคลากรในระบบการเรียน การสอน
ปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อมอบวัสดุและอุปกรณ์จากกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ กระบวนการ เทคนิคและเทคโนโลยี ทางด้านนวัตกรรมการออกแบบ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  24 มี.ค. 65 
 
พิธีมอบรางวัล โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่
รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม No sleep No work นายธีร์ทัศน์ เจียรธีระกุลและนายสมศักดิ์ บุตรสอน จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  23 มี.ค. 65 
 
ร่วมยินดี
ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนฯ คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว และ ศิลปินดารา ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับ ฉาง ยู่เหมิง ที่ปรึกษาแผนกวัฒนธรรม อุปฑูตฝ่ายวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย กทม. ในโอกาสครบ 10 ปี ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย
ฐานเศรษฐกิจ:  15 มี.ค. 65 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  8  [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [ Next -> ]

News Clips Online