Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทุนการศึกษา

ทุนสถาบันอุดมศึกษาอินโดนีเซีย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ด้วยสถาบันอุดมศึกษาอินโดนีเซียเสนอมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. Universitas Islam Indonesia เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภายใต้ทุน Future Global Leaders Scholarship เปิดรับสมัครทุนรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 2 ธันวาคม 2567 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ https://pmb.uii.ac.id/international/scholarships/

2. Mercu Buana University มอบทุน Excellent Scholarship ซึ่งจะสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาการศึกษาตลอด 4 ปี สำหรับระดับปริญญาตรี หรือ 3 ปี สำหรับระดับ Diploma และทุน 1st Semester Scholarship จะสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วน หรือเต็มจำนวนสำหรับภาคเรียนแรก โดยเปิดรับสมัครสอบชิงทุนออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2567 และมีกำหนดสอบชิงทุนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://pendaftaran.mercubuana.ac.id/tutition-fee และสมัครสอบชิงทุนได้ที่ https://pendaftaran.mercubuana.ac.id/registerbeasiswainter
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว ณิชาพัชร ร่วมสนิท
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 พฤษภาคม 2567  ถึง   18 พฤษภาคม 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว