Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2025

สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2025 โดยทุนการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย

โครงการทุนการศึกษาดังกล่าวแก่นักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุน โดยสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิ้งค์ที่ปรากฏ
ด้านล่าง และสมัครรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21พฤษภาคม 2567 (ตามเวลาประเทศสวีเดน) ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ admin2@asemduo.org
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว Nichapat Ruamsanit
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 เมษายน 2567  ถึง   21 พฤษภาคม 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว