Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

26 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนกิจการนิสิต ได้กำหนดจัดงานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 09.30 – 20.00 น. ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสนามกีฬากลางฯ
กำหนดการดังแนบ

26 เม.ย. 67

09:30-
20:00

พิเศษ: งานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ปีการศึกษา 2566
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสนามกีฬากลางฯ
 15351

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 เมษายน 2567  ถึง   26 เมษายน 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว