Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

26 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 75 ปี มศว 2567

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกำหนดจัดงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 75 ปี มศว 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 07.00 – 09.30 น. ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ และโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

กำหนดการดังแนบ

26 เม.ย. 67

07:00-
09:30

พิเศษ: “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 75 ปี มศว 2567
อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ และโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 11427

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 เมษายน 2567  ถึง   26 เมษายน 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว