Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 July 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 8 ประจำปี 25667

กระทรวงการต่างประเทศว่าสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง (MI) ในฐานะผู้ประสานงานหลักและผู้บริหารจัดการกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (MKCF) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2567 ใน 7 สาขาความร่วมมือหลักของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่
1. วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. การเกษตรและการพัฒนาชนบท
4. โครงสร้างพื้นฐาน
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. สิ่งแวดล้อม
7. ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่

ผู้ที่สนใจจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน ดำเนินการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ได้ที่ https://www.mhesi.e-office.cloud/d/777cc41f

โดยหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ นางสาวอิสรีย์ โชติพุฒิพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 026105422 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ isaree.c@mhesi.go.th และขอให้จัดส่งหนังสือนำและไฟล์เอกสารประกอบการเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ saraban@mhesi.go.th และสำเนาไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประสานงานข้างต้น ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ณิชาพัชร ร่วมสนิท
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 เมษายน 2567  ถึง   10 พฤษภาคม 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว