Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทุนการศึกษา

ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย DRI Scholarship program 2024

DARMASISWA Republic of Indonesia (DRI) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตต่างชาติผู้มีความสนใจศึกษาภาษาอินโดนีเซีย ณ มหาวิทยาลัย Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) เป็นเวลา 10 เดือน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 7 เมษายน 2567

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมา

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว ณิชาพัชร ร่วมสนิท
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 มีนาคม 2567  ถึง   7 เมษายน 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว