Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน,ขูดหินปูน,ถอนฟัน)

-เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน,ขูดหินปูน,ถอนฟัน)
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.30-15.00 น.
จำนวนผู้ใหญ่ 300 ราย เด็ก 50 ราย
*เริ่มรับบัตรคิว เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป(จนกว่าบัตรคิวจะหมด)
เริ่มทำการตรวจพิเคราะห์และให้บริการรักษาเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย

2 เม.ย. 67

ทั้งวัน

พิเศษ: เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน,ขูดหินปูน,ถอนฟัน)
จำนวนผู้ใหญ่ 300 ราย เด็ก 50 ราย
คณะทันตแพทยศาสตร์

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน โรงพยาบาลทันตกรรม
ผู้ส่งข่าว สุนันท์ เค้าหัน
E-mail ผู้ส่งข่าว sunankh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 มีนาคม 2567  ถึง   2 เมษายน 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว