Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม หัวข้อ "Developing Quality APEC Projects (Concept Notes and Project Proposals) - including the use of online platform APAS"

APEC project Management Unit (PMU) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Developing Quality APEC Projects (Concept Notes and Project Proposals) - including the use of online platform APAS" ผ่านระบบทางไกล
จำนวนสองรอบ ได้แก่
รอบที่ 1 ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. (ตามเวลาประเทศสิงคโปร์)
รอบที่ 2 ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 21.00-23.30 น. (ตามเวลาประเทศสิงคโปร์)

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตาม Link ที่แนบมา
รอบที่ 1 https://www.eventbrite.sg/e/pmu-virtual-workshop-19-mar-developing-apec-projects-and-intro-to-apas-tickets-844529509497

รอบที่ 2 https://www.eventbrite.sg/e/pmu-virtual-workshop-21-mar-developing-apec-projects-and-intro-to-apas-tickets-844580050667
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว ณิชาพัชร ร่วมสนิท
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 มีนาคม 2567  ถึง   19 มีนาคม 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว