Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 July 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

-❤️❤️[งานบริการการศึกษา]
🤓กิจการนิสิต

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่ 4 ร่วมงาน “ปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม”
📆วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567
⏱ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
🏢ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ โฮเทล แอนด์ สวีท ซ.สุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ
🎉กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
*การฟังบรรยายจากวิทยากรพิเศษ หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจปลุกไฟให้ตัวเอง ก่อนก้าวเข้าสู่วัยทำงาน”
โดย คุณคุณพรรษพล เจนสรรพกิจกุล (บีเวอร์)
* รับประทานอาหารเย็น (Buffet) และพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมรุ่น
แล้วพบกันในงาน
👕การแต่งกายชุดสุภาพ ในธีม Colorful NIGHT Party*
* บันทึกกิจกรรมบังคับ สำหรับนิสิตปี 4 *
📷ลงทะเบียนและรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว
♦️ขออภัยที่นั่งจำนวนจำกัด เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น♦️

24 มี.ค. 67

ทั้งวัน

ประชุม: “ปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม”
ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ โฮเทล แอนด์ สวีท ซ.สุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ
 11757

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว จีระบุญ รอดกร
E-mail ผู้ส่งข่าว jeraboon@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 มีนาคม 2567  ถึง   25 มีนาคม 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว