Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

รับสมัครผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว ฯ ประจำปีการศึกษา 2566-2568

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566 – 2568 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา โดยมีรายละเอียด (ตามเอกสารแนบ)
- กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา การคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท
และชุดข้าราชการปกติขาว วันที่ 1 – 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาทำการ
- กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา การคัดเลือกผู้รับบริการให้เช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 กุมภาพันธ์ 2567  ถึง   29 เมษายน 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว