Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ตารางเดินรถงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2566

ตารางเดินรถงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2566

รายละเอียดดังแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนพัฒนากายภาพ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 ธันวาคม 2566  ถึง   28 ธันวาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว