Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานงานลอยกระทง💥 สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม "งานวัด 4 ภาค"

ขอเชิญร่วมย้อนวันวานชมการแสดง ขบวนแห่ นาฏศิลป์
ดนตรี เพลงฉ่อย หมอลำ ลูกทุ่งไทย พร้อมเพลิดเพลินกับรำวงย้อนยุค การเดินแบบชุดผ้าไทย หนังกลางแปลง และเครื่องเล่นมากมาย เช่น ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน ยิงตุ๊กตา ปาโป่ง
ตักไข่ม่วนซื่น ฯลฯ🎪🤹🏻‍♀️🎡🎠
.
ในงานลอยกระทง💥
สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม
"งานวัด 4 ภาค"
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

27 พ.ย. 66

16:00

พิเศษ: งานงานลอยกระทง💥 สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม "งานวัด 4 ภาค"
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 12062

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 พฤศจิกายน 2566  ถึง   27 พฤศจิกายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว