Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

17 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลาการ นิสิต ศิษย์เก่า ร่วม โครงการวันครบรอบ 49 ปี สถาปนาคณะพลศึกษา

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลาการ นิสิต ศิษย์เก่า ร่วม
โครงการวันครบรอบ 49 ปี สถาปนาคณะพลศึกษา
.
📅วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
⏰ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
🏫ณ โถงชั้น 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
.
*กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง*
*กิจกรรม นิสิตบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม*
- การรับบริจาคโลหิต ณ ห้องเรียน 105
- การทำยางยืดออกกำลังกาย ณ ห้องเรียนชั้น 3
- การปรับภูมิทัศน์ป้ายคณะพลศึกษา
#คณะพลศึกษา #prpeswu #มศว💚💚
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว จารีรัตน์ จันทร์สำเภา
E-mail ผู้ส่งข่าว jareerat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 พฤศจิกายน 2566  ถึง   17 พฤศจิกายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว