Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม

-มศว ขอเชิญชวนศิษย์เก่ามาเรียนรู้และปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกันกับโครงการ SWU ADP “Young ทำเกษตร”

จัดเต็ม 1 วัน กับกิจกรรมเรียนรู้ด้านการเกษตร เช่น การทำนา การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ และการประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ
ลงมือปฏิบัติจริง ได้แนวคิดที่จะนำไปต่อยอด
สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ละลายพฤติกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างเราชาว SWU

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นี้ เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/WNQSxLfFzQeMSo4g6
หมดเขตรับสมัคร 13 พฤศจิกายน 2566 หรือ เต็มจำนวนที่เปิดรับสมัคร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0873295897
จัดโดย : งานบริหารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนิสต มศว

25 พ.ย. 66

09:00-
15:00

เยี่ยมชม/ดูงาน: กิจกรรม "Young ทำเกษตร"
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว ่ีjutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 พฤศจิกายน 2566  ถึง   24 พฤศจิกายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว