Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

"โครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว (PM 2.5) สู่ลมหายใจ"

เซ็นทรัลกรุ๊ป ร่วมกับ มศว โดยท่านอธิการฯ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล และ "ชมรมลมวิเศษ" โดยท่านประธานฯ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ และ วิทยา พานิชตระกูล ผจก.บริษัทฮาตาริ อิเล็คทริค จำกัด ร่วมกันจัด "โครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว (PM 2.5) สู่ลมหายใจ" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พร้อมเงินรางวัลร่วม 1 แสนบาท รางวัลละ 3 หมื่นบาทบ้าง 15,000 บาทบ้าง ขอเชิญเยาวชนไทยทั้งที่ยังเรียนอยู่และทำงานแล้วรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 1-5 คน เขียนบทความส่งแนวคิดที่อยากทำเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นจิ๋วลงกระดาษ A4 เข้าประกวด...ดูรายละเอียดได้ที่ FB FanPage : ชมรมลมวิเศษ-Magic Breath Thailand ตั้งแต่วันนี้...หมดเขตวันที่ 30 กันยายน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 กันยายน 2566  ถึง   30 กันยายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว