Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ประกาศรับสมัครกรรมการคุมสอบ

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
เปิดรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นกรรมการคุมสอบ
*ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย มศว(ประสานมิตร)
รับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 (หรือครบตามจำนวน)

ปฏิบัติงานคุมสอบ
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
เวลา 08.30 - 15.30 น.

สมัครได้ทาง : https://forms.office.com/r/hyFp66352m
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ผู้ส่งข่าว เอกราช นาแหยม
E-mail ผู้ส่งข่าว ekkarach@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 กันยายน 2566  ถึง   22 กันยายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว