Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 กันยายน 2566

บริการให้เช่าชุดครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว
โดยร้านครุยสุกัญญา
ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 กันยายน 66 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
สถานที่ โถงชั้น 2 อาคารเรียนรวม หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มศว ประสานมิตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
095-569-5526 คุณเอ๋
095-165 9542 คุณเก๋
รายละเอียดตามแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 สิงหาคม 2566  ถึง   10 ตุลาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว