Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
16 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงานประจำร้าน

บริษัท ยัสปาล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1054 ซอยสุขุมวิท 66/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 มีความประสงค์รับสมัครพนักงานหลายอัตราประจำสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล จำนวนหลายตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่ง ผู้จัดการร้าน, รองผู้จัดการร้าน, พนักงานขายประจำร้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในกรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Ladawan
E-mail ผู้ส่งข่าว ladawan@jaspal.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 พฤษภาคม 2566  ถึง   31 กรกฎาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว