Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 June 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง

ประกาศรับสมัคร
เรื่อง การับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์
ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง
ผู้ส่งข่าว นางสาวแคทลียา ศรประดิษฐ์
E-mail ผู้ส่งข่าว cattaleeyas@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 พฤษภาคม 2566  ถึง   9 มิถุนายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว