Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 June 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

โครงการ Youth SDGs : Leadership Inner Development Program

📣 โครงการ Youth SDGs: Leadership Inner Development Program📣
Leave no one behind edition 👥

เปิดรับสมัครเยาวชนทุกกลุ่มอัตลักษณ์ที่หลากหลาย
(ทั่วไป, ชาติพันธุ์, คนพิการ, LGBTQIAN +, มุสลิม ฯลฯ)
ที่สนใจการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน ในภูมิภาคของตน 🇹🇭
โดย…
🔥10 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ
💸รับทุนสนับสนุนโครงการ 50,000 บาท และมีสิทธิต่อยอดนวัตกรรมร่วมกับ 88Sandbox จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🏅สิ่งที่น้องจะได้รับ
✅ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่
✅ ร่วมงานกับกลุ่มเยาวชนที่มีอัตลักษณ์หลากหลาย
(ชาติพันธุ์, คนพิการ, LGBTQIAN +, มุสลิม ฯลฯ)
✅เกียรติบัตรระดับนานาชาติ รับรองโดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

⭕คุณสมบัติผู้สมัคร
👤สมัคร แบบ เดี่ยว !!
🔹เยาวชน อายุระหว่าง 18-28 ปี
🔹สนใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
🔹มีเป้าหมายที่จะขจัดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยให้หมดไป
🔹อยากมีธุรกิจเพื่อสังคม เป็นของตัวเอง

🗂️เอกสารแนบ
🔹ประวัติย่อ (cv)
🔹แฟ้มสะสมผลงาน (.pdf)
🔹เรียงความในหัวข้อ : “ตัวฉัน กับ ประเทศไทยและสังคมโลกที่ยั่งยืนในปี 2030” เป็นไฟล์ pdf ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4

‼️ สมัครเลย https://bit.ly/youthsdgs2023
💥สมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม นี้เท่านั้น !!

“เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ควรมีใครที่โดนทิ้งไว้ข้างหลัง
มาร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมไปด้วยกัน”

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🔗 Facebook: https://www.facebook.com/Youth_sdg
🔗 IG: @youth_sdg
🔗 line group : link อยู่ในหน้าสุดท้ายของแบบฟอร์มรับสมัคร

#THYouthSDGs #innovation #hackathon #youth #SDGs
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ปนัดดา สาระผล
E-mail ผู้ส่งข่าว youthsdgs.th@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 พฤษภาคม 2566  ถึง   31 พฤษภาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว