Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 June 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครสอบฯ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา

- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 2 อัตรา
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 8 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ตึกอำนวยการ) ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว PCM ITC
E-mail ผู้ส่งข่าว pcmit@pcm.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 พฤษภาคม 2566  ถึง   26 พฤษภาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว