Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 June 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ประกาศรับสมัครกรรมการคุมสอบ

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
เปิดรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกรรมการคุมสอบ

ปฏิบัติงานวันที่
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. และ
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น.

สมัครได้ทาง : https://forms.office.com/r/sZ9SqjyCkZ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 1 - 1372
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ผู้ส่งข่าว เอกราช นาแหยม
E-mail ผู้ส่งข่าว ekkarach@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 เมษายน 2566  ถึง   12 พฤษภาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว